5 maj 2022 Upphandling | Ramavtal

Tre nya ramavtal inom storköksutrustning

För första gången har Adda Inköpscentral genomfört tre separata upphandlingar inom storköksutrustning. Syftet är att kunna erbjuda en helhetslösning med tre ramavtal som stöttar kunden genom alla faser – från planering, projektering och anskaffning av storköksutrustning, till installation och eventuell reparation samt omhändertagande av gammal utrustning.

Avtalet för själva storköksutrustningen beräknas vara klart framåt sommaren, men redan nu finns ramavtal tecknade för projektörer och besiktningsmän samt installation och service. Avtal har tecknats för samtliga områden förutom Stockholm där planen är att under hösten kunna presentera specifika avtal för Stockholms län.

Det berättar Pernilla Jönsson, som tillsammans med David Vestberg arbetat fram de nya avtalen.

Berätta! Hur har upphandlingarna gått hittills?

– De har gått bra. Det känns roligt att snart kunna erbjuda ett komplett utbud av tjänster för alla verksamheter med storkök, inleder David.

– Vi har tyvärr inte kunnat teckna avtal för samtliga län för installation och service men en ny upphandling kommer att ske för Stockholms län där avtal beräknas vara klara i september, tillägger Pernilla.

Vilka är fördelarna med de nya ramavtalen?

– Att beställare kan få stöd genom alla faser, såsom planering, projektering, service, installation och besiktning samt avveckling och omhändertagande av storköksutrusning, berättar David. Det gör att beställarna nu kan få ett mer komplett stöd för de frågor som avser storköksutrustning.

Vilken är den största nyttan för kunden?

– Avtalen är enkla att avropa från med hjälp av rangordning per län. Vi har tagit fram mallar för att stötta beställaren när hen ska beskriva och klargöra vad kontraktet omfattar, berättar Pernilla.

Till sist, vad är ni mest nöjda med?

– Att vi har nått det mål vi hade om att erbjuda leverantörer med god kompetens gällande service och installation av storköksutrustning, samt kunniga besiktningsmän och installatörer, menar David.

– Jag är nöjd över att vi nu kan erbjuda tjänster kopplade till storkök, avslutar Pernilla.

Här kan du läsa mer om respektive ramavtal:

Storköksutrustning installation och service

Storköksutrustning konsulter

Storköksutrustning (kommande avtal)


Tips! Det senaste avtalet Storköksutrustning installation och service presenteras digitalt den 5 maj och 24 maj kl. 13.30-14.30. Varmt välkommen med din anmälan här!

Tipsa en vän

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar