19 juni 2022 Upphandling | Ramavtal

Tre nya ramavtal inom storköksutrustning

För första gången har Adda Inköpscentral genomfört tre separata upphandlingar inom storköksutrustning. Syftet är att kunna erbjuda en helhetslösning med tre ramavtal som stöttar kunden genom alla faser – från planering, projektering och anskaffning av storköksutrustning, till installation, besiktning och eventuell reparation samt omhändertagande av gammal utrustning.


Det nya ramavtalet för storköksutrustning startar den 27 juni. Redan nu finns ramavtal tecknade för projektörer och besiktningsmän samt för installation och service. Avtal har tecknats för nästan samtliga områden. För Stockholms län pågår nya upphandlingar av konsulter samt installation och service. Planen är att under hösten kunna presentera ramavtal för samtliga län.

På Adda Inköpscentral är det Pernilla Viktorsson och Pernilla Jönsson som tillsammans med David Vestberg arbetat fram de nya avtalen.

Berätta! Hur har upphandlingarna gått?

– De har gått bra! Det känns roligt att kunna erbjuda ett komplett utbud av tjänster för alla verksamheter med storkök, säger David.

Vilka är fördelarna med de nya ramavtalen?

– Att beställare kan få stöd genom alla faser, såsom planering, projektering, service, installation och besiktning samt avveckling och omhändertagande av storköksutrusning. Det innebär ett mer komplett stöd än tidigare, säger David.

Vilken är den största nyttan för kunden?

– Det nya avtalet för storköksutrustning ger beställaren nya möjligheter. Verksamheter kan nu avropa utifrån sina egna förutsättningar och specifika behov, berättar Pernilla Viktorsson och fortsätter:

– Den särskilda fördelningsnyckeln som används vid avrop innebär att val kan göras utifrån exempelvis funktion, miljökrav och storlek. Det blir det bästa alternativet utifrån kundens prioriteringar.

– Avtalen för konsulter och installation och service är också enkla att avropa från med hjälp av rangordning per län. Vi har tagit fram mallar för att stötta beställaren att beskriva och klargöra vad kontraktet omfattar, berättar Pernilla Jönsson.

Till sist, vad är ni mest nöjda med?

– Att vi har nått målet om att erbjuda leverantörer för storkök som har en stor bredd på sitt sortiment, säger David. På avtalet för konsulter samt installation och service erbjuds god kompetens samt kunniga projektörer, besiktningsmän och installatörer.

– Jag är också nöjd över att vi nu utöver själva utrustningen kan erbjuda tjänster kopplade till storkök, avslutar Pernilla Jönsson.

Här kan du läsa mer om respektive ramavtal:

Storköksutrustning 2020
Storköksutrustning 2020 installation och service
Storköksutrustning 2020 konsulter

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar