26 oktober 2022 Upphandling | Ramavtal

Nu släpps Inköpscentralens Upphandlingsplan 2023

Upphandlingsplanen för 2023 visar de upphandlingar som ingår i Adda Inköpscentrals serviceavgift för 2023. I planen ser du alla de upphandlingar som kommer att annonseras under nästkommande år. Den ger även en översiktlig bild av de upphandlingar som planeras för 2024. I upphandlingsplanen listas också nya avtalsområden som är under utredning, där en marknads- och behovsanalys avgör om en upphandling kommer genomföras. 

 

En tydlig översikt av kommande upphandlingar och ramavtal

Adda Inköpscentral gör upphandlingsplanen årligen för att stötta kommuner, regioner och deras bolag i deras egen upphandlingsplanering. Genom att se vilka upphandlingar och ramavtal som Inköpscentralen kommer att göra och som de kan använda kan de istället lägga sina resurser på annat.

- Vi uppmuntrar våra kunder  att använda upphandlingsplanen i sin egna strategiska planering. Upphandlingsplanen visar tydligt och överskådligt vad Inköpscentralen erbjuder de närmsta åren, säger Fredrik Lovén, chef kundstöd på Adda Inköpscentral. Vår förhoppning är att upphandlingsplanen passar in i kundernas egna planering om vad de behöver upphandla själva framöver och vad Inköpscentralen redan har upphandlat och erbjuder. Det blir ett sätt för offentlig sektor att mer effektivt använda sina resurser.

- Upphandlingsplanen kan också ge en möjlighet för kommuner och regioner att utöka dialogen med leverantörer på den lokala marknaden, fortsätter Fredrik. Vi hoppas att leverantörer kan uppmuntras att lämna anbud och konkurrera om att bli en av våra leverantörer på ett ramavtal som kommunen eller regionen planerar att använda.

Kompetens och erfarenhet tas tillvara i våra referensgrupper

Vid varje upphandling kallar Inköpscentralen samman en referensgrupp som bidrar till förfrågningsunderlaget och som medverkar till att upphandlingen stämmer överens med de faktiska behov som finns.

- Vi uppmuntrar till att fler anmäler sitt intresse för att delta i någon av våra referensgrupper säger Fredrik. Inköpscentralen har stor kunskap och kompetens inom upphandling och att ta fram ramavtal, men för att våra upphandlingar och kommande ramavtal ska bli så bra som möjligt och generera stor nytta så uppmuntrar vi till att få med kommuner och regioner i  referensgrupperna för att få ta del av deras kompetens och erfarenhet.

- Vi ser framåt betonar Fredrik, att det är viktigt att via vårt erbjudande kunna stärka egen försörjningsberedskap samt att ha möjlighet att nå strategiska målsättningar. I det så krävs dialoger på olika nivåer mellan oss, leverantörsmarknaden och de som nyttjar våra erbjudanden.

Erlagd serviceavgift ger tillgång till hela erbjudandet 

Genom att betala Inköpscentralens serviceavgift för 2023 på 1000 kr kan alla som ingår i din verk­samhet avropa från de ramavtal vi upphandlar en­ligt upphandlingsplanen 2023. Detta ger er en rätt, men ingen skyldighet, att avropa från ramavtalen. Serviceavgiften ger dig även rätt att använda Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS).

Vill du veta mer, läs Upphandlingsplan 2023 här