Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

14 december 2023 Pressmeddelande | Digitalisering

Adda kraftsamlar för ökad digitalisering

Genom att intensifiera arbetet, tillsätta fler kompetenser och ta fram nya arbetssätt ska flera välfärdsutmaningar lösas. Addas styrelse ger bolagets vd Monica Skagne i uppdrag att driva ett riktat digitaliseringsuppdrag med start omgående.

news-icon

- Digitalisering är en förutsättning för att lösa fleravälfärdsutmaningar. Kompetens- och arbetskraftsbrist och det accelererande välfärdsbehovet som kommuner och regioner i Sverige står inför, är några av utmaningarna. Genom att samla den kompetens som finns på Adda och förstärka med ytterligare resurser kan vi ta fram flera lösningar till kommuner och regioner, säger styrelseordförande Elin Norén.   

Kraftsamlingen sker genom att förstärka verksamhetsområdet digitalisering och tillgängliggöra flera tjänster. Tjänsterna kommer att paketeras med både system, stöd och kompetenshöjande insatser för att bättre motsvara behoven. Adda vill med detta knyta sina tjänster närmare både kunder och näringslivet för att stärka kommuner och regioners förmåga till innovation. 

- De lösningar som finns i näringslivet idag behöver komma till användning hos kommunerna och regionerna. Genom en fokuserad satsning kan vi paketera och erbjuda fler lösningar som snabbt kan implementeras och komma till nytta. Vi kommer att knyta flera personer till oss som har spetskompetens inom digitaliseringsområdet, men även effektivisera resurser och arbetssätt. Vi behöver komma närmare marknaden och hitta nya lösningar som skapar nytta för våra kunder, säger Monica Skagne, vd för Adda. 

Inledningsvis innebär kraftsamlingen att utveckla Addas befintliga tjänster och ta fram nya för att möta behovet av digitalisering inom HR-, ekonomi-, styr- och ledningsprocesser och att utöka lärande och utbildning samt ett fokuserat arbete mot välfärdsbrottslighet.

- Addas erbjudanden mot kommuner och regioner i Sverige ska bli mer tillgängliga och vi kommer kunna vara tydligare med vad vi kan erbjuda genom våra tjänster, säger Monica Skagne.   

Addas roll blir genom detta centralt kopplad till den nationella strategin för digitalisering av välfärden och samordnas med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och dess övriga bolag.