Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

3 juli 2023 Pressmeddelande | Organisation

Elin Norén vald till ny ordförande för Adda AB

Den 10 maj tillträdde Elin Norén som ordförande i Adda AB där hon tidigare var ledamot. Elin är regionråd och regionstyrelsens ordförande i Region Dalarna och har varit landstings- och regionpolitiker i många år. Hon är utbildad lärare i matematik och har inom regionen bland annat ansvarat för sjukvårdsfrågor, tandvårdsfrågor och Region Dalarnas serviceförvaltning.

nyhets bild

Hon ser fram emot att som styrelseordförande få möjlighet att tillsammans med den övriga styrelsen leda Addas utveckling och kommunicera vad Adda kan bidra med till offentlig sektor. 

- Adda är ett mycket välfungerande bolag, som fyller en oerhört viktig funktion för kommuner och regioner genom att bidra till strategisk försörjning, kunskap, hållbarhet och mervärde på många olika sätt. Jag har suttit i bolagets styrelse i fyra år, och slås av den breda kompetensen och viljan att hela tiden vara relevanta för kunderna.

En av Elins första uppgifter är att se till att Adda få en ny VD på plats, eftersom Eva-Lotta Löwstedt Lundell slutar efter åtta år, och se till att hennes kunskap och kompetens tas till vara på bästa sätt. Det innebär bland annat att hon fått ett särskilt uppdrag att se över hur Adda kan bidra till kommunernas digitalisering.

- Adda har stora möjligheter framåt och kan hjälpa till med många av de utmaningar som finns för kommun- och regionsektorn. Det gäller inte minst de stora ekonomiska problemen som kommuner och regioner står mitt inne i, och kompetensförsörjningen framåt. Den stora utmaningen är att vara relevanta och se till att vi svarar på just de problem som våra kommuner och regioner ser.

Elin nämner tre områden där Adda kan komma att spela en stor roll framöver. Det handlar om digitaliseringsomställningen, där Sveriges kommuner behöver kunskap och stöd för att ta nästa steg och ställa om sin verksamhet. Det handlar också om verksamhet inom hållbarhetsområdet, inte minst det som är kopplat till social hållbarhet, där Adda i kraft av kompetens och storlek kan hjälpa kommuner och regioner att ställa krav och följa upp. Det tredje området är försörjningsberedskap och robusthet, där hela sektorn genomför förstärkningar och där Adda verkligen kan bidra med stor operativ erfarenhet och förståelse.

- I dessa tre områden ryms egentligen hela frågan om strategisk försörjning, men också frågorna om kompetensförsörjning och hållbar ekonomi. Adda är en oerhörd möjliggörare för kommuner och regioner, och jag vill gärna bidra till att fler ser det!

Skribenter
Kontakt person bild
Caroline Lagergren
Kommunikatör
Adda Inköpscentral
08 709 55 87
076 895 28 69