Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

6 oktober 2023 Digitalisering

Eva-Lotta Löwstedt Lundell leder digitaliseringsuppdrag

I början av hösten startade Eva-Lotta Löwstedt Lundell, tidigare vd för Adda, sitt tillfälliga uppdrag som strategisk rådgivare för Adda och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Uppdraget innebär bland annat att konkretisera hur Adda kan förstärka och intensifiera sitt stöd för att realisera kommunernas gemensamma strategi för digitalisering. Arbetet blir en viktig pusselbit i den en handlingsplan som nu arbetas fram inom SKR.

news-icon

 - Adda har en unik uppgift att tillgängliggöra lösningar från näringslivet som stödjer kommuners och regioners behov. Här finns en stor potential att peka ut en gemensam riktning och synliggöra förväntningar och förutsättningar så att leverantörsmarknaden kan möta kravbilden. Det är en komplex uppgift att digitalisera offentlig sektor och det kräver systemsyn och ett tajt samarbete. Adda sitter på verktyg som inte nått sin fulla potential och det vill jag synliggöra. Ett exempel är volymavtalen, där vi nyligen tecknade ett avtal med Cleura, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

Hon får medhåll från Addas nuvarande vd, Monica Skagne, som också lyfter Eva-Lottas kompetens:

 - Eva-Lotta och jag har väldigt bra dialog och jag känner fullt förtroende för hennes förmåga att leda det här uppdraget att driva på digitaliseringen och utveckla dialogen med näringslivet, säger Monica Skagne, vd för Adda.

Uppdraget kommer från Addas styrelse och SKR, vars medlemmar står inför stora utmaningar kopplade till kompetensförsörjning, ett tufft ekonomiskt läge och ökade krav på robusthet och säkerhet. Detta kräver omställning och utveckling av verksamheten, där digitalisering blir en viktig komponent. Samarbete och standardisering är viktiga nycklar för att lyckas och här kan Adda spela en ännu större roll i framtiden, enligt Eva-Lotta Löwstedt Lundell.

 - Nyttjandegraden på Addas ramavtal inom digitalisering ökar och behovet av att växla upp tempot och utöka stödet, inte minst till de mindre kommunerna, är stort. Vi kan ta lead och tillsammans med näringsliv, kommuner och regioner utveckla gemensamma lösningar och konkreta stöd för att möta dessa behov. Vi har också skapat en bra plattform för gemensamt lärande under de senaste åren, vilket ger oss effektiva verktyg för att nå ut brett.

I slutet av året ska förslagen presenteras för Addas ledning och styrelse, med en beskrivning av fortsatt arbete för att få till fler ramavtal, bättre stöd till kommuner och regioner samt plan för  utvecklat samarbete med näringslivet.

 - Jag hoppas kunna presentera ett konkret förslag på hur vi ska växla upp vårt arbete för offentlig sektors digitalisering som kan realiseras redan 2024. Addas breda uppdrag med såväl konsultverksamhet som smarta utbildningsformat och breda kontaktnät ger oss en unik plattform. Vi har möjligheten att samla kommuner som sitter med liknande utmaningar och tillsammans med dem utveckla lösningar för framtiden.