Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

11 maj 2023 Pressmeddelande | Organisation | Hållbarhet | Upphandling | Ramavtal

Hållbara leveranskedjor i fokus i Addas hållbarhetsrapport

Den 11 maj släpper Adda sin sjätte hållbarhetsrapport som redovisar koncernens arbete för ökad hållbarhet inom strategisk försörjning av varor och tjänster till offentlig sektor. Under 2022 fortsatte arbetet med att införa ett analysverktyg baserat på Agenda 2030 som ger vägledning kring prioriteringar av hållbarhetshänsyn i upphandlingar och dynamiska inköpssystem (DIS). Andra fokusområden under året var minskad klimatpåverkan från transporter och cirkulära flöden.

nyhets bild

Adda Inköpscentrals hållbarhetschef, Peter Nohrstedt, anser att hållbarhetsfrågor måste få större uppmärksamhet i inköpsbeslut om vi ska ha en chans att nå klimatmålen. 

 - Att nå klimatmålen och gå från linjär till cirkulär ekonomi är stora utmaningar för den offentliga sektorn. Samtidigt finns stora möjligheter till effektivisering och att kapa kostnader om vi lyckas. Vi behöver också arbeta för att våra inköp är hållbara i hela försörjningskedjan för att minska risken för negativ påverkan på samhälle, människa och miljö, säger Peter Nohrstedt.

Under året har Adda Inköpscentral fortsatt att arbeta för minskad klimatpåverkan från transporter med siktet inställt på Sveriges mål om en minskning av koldioxidutsläppen från transporter med minst 70% till år 2030. I Inköpscentralens avtal där transporter ingår ställs krav på att leverantörerna ska ha en handlingsplan för att nå utsläppsminskning åtminstone i linje med de nationella klimatmålen. Utsläppsdata ska kunna ges till de upphandlande myndigheter som önskar detta.

Ett annat område där Adda Inköpscentral drivit på för bättre hållbarhet under 2022 är det dynamiska inköpssystemet för konstgräs som under året hjälpt 24 kommuner att upphandla totalt 27 konstgräsplaner. Arbetet har bland annat minskat riskerna för konstgräsplanernas kemiska innehåll och minimerat mikroplastutsläppen i närområden och vattendrag.

 - Vi ska fortsätta att hitta vägar i den offentliga försörjningen som är kostnadseffektiva och hållbara samtidigt. Vi behöver trigga marknaden att utveckla varor, tjänster och entreprenader som klarar Parisavtalets 1,5 graders mål och få de offentliga kunderna att välja dessa.

Adda Inköpscentral lanserade under året det första helt cirkulära ramavtalet för återbruk av möbler inklusive tillhörande tjänster. Syftet med ramavtalet är att stödja införandet av cirkulära möbelflöden i offentlig sektor genom att underlätta för kommuner och regioner att välja begagnat, renovering eller överlåtelse av befintliga möbler.

Tillsammans med Upphandlingsmyndigheten och Regionernas nationella kansli för hållbar upphandling har Adda Inköpscentral utvecklat nya villkor för tillbörlig aktsamhet för hållbara leveranskedjor. Tanken är att  villkoren och tillhörande stödpaket ska förenkla och förtydliga vad det innebär för både upphandlande myndigheter och leverantörer att säkra sina leveranskedjor ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Hållbarhetsrapport

Här kan du läsa Addas hållbarhetsrapport för 2022.

Adda hållbarhetsrapport 2022

Kontakt person bild
Peter Nohrstedt
Hållbarhetschef
Adda, Adda Inköpscentral
08 709 59 07
072 546 15 27