Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

23 november 2023

Hållbarhet i fokus på Mercell live

Den 14 november deltog Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda, på Mercell live och föreläste om hållbarhetsarbete i inköpsprocessen. Fokus för presentationen var att beskriva hur Adda Inköpscentral jobbar med hållbarhet från ax till limpa i inköpsprocessen med adress till de många leverantörer till offentlig sektor som satt i publiken.

nyhets bild

Peter Nohrstedt på Mercell live

Utgångspunkterna i Addas hållbarhetsarbete vilar på Agenda 2030 med de 17 globala hållbarhetsmålen, FNs vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter, Sveriges miljömål och IPCCs överenskommelse om att begränsa jordens uppvärmning till 1.5 grader.

Stor vikt på före-fasen

Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda, tryckte på vikten av att, som upphandlande organisation, lägga krut på före-fasen där kundernas önskemål och behov analyseras samt marknadens förmåga att leva upp till våra kunders hållbarhetsmål.

I före-fasen sker mycket kund- och marknadsdialog, vilket är viktigt för att få till en tillräcklig ambitiös nivå av hållbarhetskrav som svarar mot kundernas önskemål och mot marknadens förmåga. Under denna fas görs en så kallad Agenda 2030 analys med utgångspunkt av de 15 olika hållbarhetsaspekter som Adda har kopplat till de 17 globala målen. I analysen bedöms risk för negativ påverkan och möjlighet till främjande av till exempel cirkulär ekonomi. Resultatet från Agenda 2030-analysen styr sedan över vilka hållbarhetsaspekter som kommer att tas hänsyn till i upphandlingen.

Negativa konsekvenser för eftersatt uppföljning 

Peter pratade även om vikten under den s.k. efter-fasen, det vill säga uppföljningen, som tyvärr ofta är eftersatt eller helt enkelt inte blir av hos många upphandlande organisationer på grund av resursbrist. Det är en viktig del av Addas kunderbjudande då det är under uppföljningen man kontrollerar att alla de krav och villkor som ställs i upphandlingen efterlevs.

Som leverantör på Addas ramavtal ska man räkna med att bli uppföljd under avtalstiden

Det är under avtalstiden som hållbarhetsprestandan ska levereras och följs det inte upp kan det leda till negativa konsekvenser, bland annat att man inte får det man har kravställt eller att konkurrensen snedvrids till fördel för de leverantörer som fuskar. I värsta fall kan effekten bli att företag uppfattar att det inte lönar sig med hållbarhetsarbete.

Som leverantör på Addas ramavtal ska man räkna med att bli uppföljd under avtalstiden och då är det bra om man är förberedd och har alla verifikat och rutiner på plats och implementerade i företaget.

Se mer om hur Adda arbetar med hållbarhet