Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

13 januari 2023

Kunddialoger på ledningsnivå ger förståelse och större nytta

Under det gångna året har Adda fört kunddialoger på ledningsnivå med flera kommuner. Syftet har varit att på ett mer informellt sätt lära känna våra respektive organisationer och utmaningar lite bättre. Samtidigt har det varit en möjlighet för våra kunder att bidra med feedback på Addas leveranser och identifiera nya potentiella samarbetsområden.

nyhets bild

Annette Andersson, kommundirektör i Kalmar kommun.

Kunddialoger på ledningsnivå på Adda har bidragit till större kunskap om vilka frågor som kommunerna brottas med och vilka behov som finns för framtiden.

Direkt feedback bidrar till bättre förståelse och skapar större nytta.

- Dialogerna har lett till nya relationer som resulterat i fler spännande möten och nya samarbeten, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på Adda. Vi har även fått viktig feedback som ger oss bättre förståelse för vad som är viktigt för våra kunder så att vi kan vara ännu mer relevanta och skapa större nytta för dem framöver. Jag ser definitivt att vi kommer att fortsätta våra ledningsdialoger.

I dialog med Kalmar kommun

Vilka frågor är särskilt viktiga för Kalmar kommun under 2023? 

- Ekonomin är den viktigaste frågan under 2023. Vi går in med ett underskott och har stora investeringsbehov kopplat till att vi har haft en positiv befolkningsökning under många år. Även kompetensförsörjningsfrågan är viktig och där måste vi tänka nytt. Tillgången till personal kommer att påverkas av flera faktorer framöver, såsom stora pensionsavgångar, matchningsproblem, ökade krav på arbetsgivare, behov av specifik kompetens och ett ökat behov av välfärd. En av flera möjliggörare är att få ytterligare fart på den digitala omställningen och innovationskraften i våra verksamheter, säger Annette Andersson och fortsätter:

- Även trygghetsfrågan är en fråga som Kalmar kommun lägger både resurser och tid för att jobba mer förebyggande, även tillsammans med externa aktörer. Efterfrågan om möjlighet till etablering och expansion av företag är också viktig. Det löser vi genom att köpa tillräckligt med mark så att fler företag kan expandera och etablera sig här.

Vi har ett bra samarbete inom länet på nästan alla punkter jag nämnt ovan och jag känner också att regionen och kommunen jobbar nära varandra i många frågor.

På vilka sätt samverkar ni med andra kommuner eller med andra samarbetspartners inom offentlig sektor eller näringslivet?

- Vi har ett bra samarbete inom länet på nästan alla punkter jag nämnt ovan och jag känner också att regionen och kommunen jobbar nära varandra i många frågor, säger Annette Andersson. Länsstyrelsen är också en part men mer i form av att vara sammanhållande. Vi har dessutom ett bra samarbete med universitetet och med näringslivet i form av bland annat ett näringslivsråd.

Hur ser du att Adda kan vara ett stöd för er på vägen mot att nå era verksamhetsmål under nästa år?

- En möjlighet skulle kunna vara ett närmare samarbete i temagrupper kring exempelvis kompetensförsörjningsfrågor och digital omställning.

Har du några medskick till oss på Adda kring hur vår samverkan med er kan utvecklas framåt?

- Jag tror att ni behöver marknadsföra era tjänster och erbjudanden än mer. Sedan gillar jag att knycka bra lösningar och det tror jag ni kan hjälpa oss med. Vi måste hjälpas åt mellan kommunerna och där ser jag er som en viktig part, avslutar Annette Andersson

Addas försörjningsrapport

Addas rapport ger en insyn i hur offentlig sektor arbetar med försörjningsberedskap. Den visar erfarenheter från pandemin, och lärdomar för framtida kriser.

Till försörjningsrapporten

Utbildningar, metodstöd och coachning för att arbeta med användardriven innovation och tjänstedesign.