Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

20 februari 2023 Juridik

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal för SKR-koncernen

Mot bakgrund av de senaste årens rättsutveckling har SKR-koncernens avtalsmall genomgått en större genomsyn. Synpunkter har efterfrågats av såväl leverantörsorganisationer som SKR:s medlemmar. Vi även haft dialog med några statliga myndigheter. Många värdefulla synpunkter har lämnats och beaktats i den nya mallen eller vägledningen.

nyhets bild

Avtalet är en uppdatering av det generella personuppgiftsbiträdesavtalet (SKR-koncernens avtalsmall, version 1.2.1) som SKR, Adda AB och Inera AB tog fram under 2018. I samband med framtagandet bjöds såväl leverantörer som SKR:s medlemmar in för att lämna synpunkter. Avtalsmallen har under de senaste åren fått stor spridning.

Vad har ändrats?

Den reviderade mallen följer i stort den tidigare, men vissa avsnitt såsom exempelvis avsnitt 12 och 17 har omarbetats utefter standardavtalsklausuler som har godkänts av EU-kommissionen, de så kallade SCC:erna. Även bilagorna där instruktioner och underbiträden noga ska anges har utvecklats.

PUB-avtalet innehåller fortfarande inga skrivningar avseende kostnader för ändringar i instruktioner eller liknande. Tanken är som tidigare att det ska regleras i huvudavtalet tillsammans med andra kommersiella villkor. 

I syfte att göra mallen mer användarvänlig har vägledningen uppdaterats där vissa punkter i mallen har kommenterats särskilt.

När används personuppgiftsbiträdesavtalet?

Avtalsmallen är i första hand avsedd att nyttjas av SKR:s medlemmar samt i avtalsrelationer där SKR, Adda eller Inera antingen är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde.

Vi vill påminna om att det är mycket viktigt att avtalsmallens bilagor färdigställs av den personuppgiftsansvarige.

Avtalsmallen är ett levande dokument och vi tar även fortsättningsvis gärna emot synpunkter på såväl mallen som vägledningen.

Bakgrundsfakta

De senaste årens rättsutveckling innebär att EU-kommissionen har godkänt vissa standardavtalsklausuler, så kallade SCC:er. I bland annat Danmark har ett PUB-avtal tagits fram som har godkänts av European Data Protection Board (EDPB).

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar