Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

29 september 2023 Beredskap | Krönika | Tryckt material | Upphandling | Ramavtal

Osäker omvärld? 2023 i retrospektiv

Att vi lever i en osäker tid där vi försöker dra lärdomar av covid-19 pandemin, samtidigt som vi rustar upp vårt totalförsvar och förbereder ett svenskt NATO-inträde kanske inte har undgått någon. Men vilka har varit de största händelserna med koppling till beredskap hittills under 2023? Kan man se trender eller speciella utvecklingsområden? Vad ser vi i beredskapskikaren?

nyhets bild

Såhär under beredskapsveckan tar vi på oss sorterarhatten och blickar vi tillbaka på vad som hänt under 2023 fram till nu.

I Addas arbete har omvärldsbevakning en naturlig plats. Vi jobbar med att stärka hela vårt samhälle genom att upphandla varor och tjänster som krävs för att upprätthålla grundläggande samhällsfunktioner. Vidare tillhandahåller vi blanketter och arkivmaterial till hälso- och sjukvården som är nödvändiga för att kunna ge fortsatt vård, även om digitala system slås ut.

Sveriges säkerhet hotas i en orolig omvärld

För att kunna vara offentlig sektors främsta samarbetspartner och hjälpa kommuner och regioner att identifiera behov, risker och utmaningar måste vi hålla oss à jour med marknad och branscher, myndigheters arbete, ny lagstiftning, sanktioner och direktiv.

I en orolig omvärld ökar hotet mot Sveriges säkerhet, vilket märks både nationellt och lokalt, i form av ökade antal illvilliga aktioner. Det kan röra sig om organiserad brottslighet med våldsdåd, planerade demonstrationer med koranbränningar, hackerattacker och IT-angrepp, hot mot tjänstemän eller ökad spridning av konspirationsteorier och antistatliga budskap som bidrar till ett bredare författningshot såväl som ett ökat attentatshot.

Energibrist, översvämningar och svinpest

Vi minns vintern 2022/2023 med el-energibrist som gav oss nya perspektiv på energifrågan:

  • Elenergi och styrel
  • Reservkraft
  • Drivmedel, drivmedelslager och eldningsprodukter
  • Komponentsbrist
  • Solceller - ökar beredskapen eller inte?
  • Elfordon och laddstationer

Inom kommunikationsområdet ser vi utmaningar med digitalisering och omställning i samband med avvecklingen av 2G- och 3G-näten.

Under året har också frågor om dricksvatten och livsmedelsberedskap blivit en viktig fråga i byggandet av Sveriges nya totalförsvar. Här pågår en rad statliga utredningar och projekt för att hitta samarbetsformer och nationella strategier.

Sommaren bjöd också på stora utmaningar med omfattande översvämningar och skred till följd av stora mängder nederbörd, något som satte ytterligare strålkastare på krisberedskap på både nationell nivå som regionalt och lokalt.

Den afrikanska svinpesten är även den  en prövning av landets beredskap på flera sätt. Farliga smittor och kontamination inom området "farliga ämnen" (CBRNE*) är alltid en utmaning för landets kommuner, regioner och räddningstjänster. Detta kräver noggrann planering och kunskap om bland annat sanering och skyddsutrustning.

För bara några dagar sedan drabbades också Stenungssund av ett kraftigt jordskred som drog med sig en lång sträcka av väg E6. En händelse som skapade stor förödelse i området och det kommer ta lång tid att utreda händelseförlopp och återställa vägen och omkringliggande område och byggnader. Hur ska Sveriges beredskap för jordskred se ut framåt? Detta är en fråga som nog med stor sannolikhet kommer behöva diskuteras mer på ett nationellt plan.

Framtiden?

Hur utvecklingen kommer att bli är svårt att sia om, men troligtvis kommer beredskapsfrågor ha en självklar plats i allas vårt arbete då det blir allt viktigare att kunna hantera de utmaningar vi ställs inför, oavsett typ av samhällspåverkan och nivå (nationell, regional eller lokal).

Nu pågår ett antal initiativ och utredningar för att stärka Sveriges beredskap inom flera områden. Medvetenheten har under året ökat brett i samhället, och när fler blir medvetna om vikten av beredskap kommer vi också att stå bättre rustade för framtiden.

Vi på Adda bevakar kontinuerligt olika frågor som påverkar försörjningen för offentlig sektor. Vår ambition är att bidra till en bättre försörjningsberedskap och skapa robusthet. Tillsammans bygger vi Sveriges beredskap.

* CBRNE står för kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva hot.