Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

10 januari 2024 Beredskap | Organisation

Möt Kristina Syk – chef för försörjningsberedskap och riskanalys

I samband med det nya året välkomnar vi Kristina Syk, ny chef för försörjningsberedskap och riskanalys hos Adda. Med en bakgrund inom både det militära och civila försvaret kommer hon att arbeta för att hjälpa Addas kunder inom försörjningsberedskap.

nyhets bild

Kristina Syk har en gedigen bakgrund inom svensk beredskap och totalförsvaret med 15 år inom det militära- och civila försvaret, både offentligt och privat. Ledarskap, lärande och utveckling med en fallenhet för att på ett enkelt sätt förmedla komplexa strategiska helhetsbilder är några av de egenskaper som utmärker henne. Vi har pratat med Kristina för att få en inblick i vad som driver henne, varför hon valde Adda och hur hon ser på framtiden.

Det jag har tyckt mest om i arbetslivet har varit att över olika gränser tillsammans hitta vägar framåt i okänd och kanske lite besvärlig terräng. Jag brinner för att genom diskussion, workshoppar eller olika typer av övningar skapa ökad förståelse för hur vi kan stärka vår förmåga. Människans tillit till sig själv i svåra lägen är helt central i försvars- och beredskapsarbete, och för det krävs löpande mentala och materiella förberedelser inom hela organisationen. Risker och hot kommer alltid att finnas, men om alla på något vis deltar i det löpande förberedelsearbetet blir inte bara organisationen stärkt utan även de enskilda medarbetarna. Att engagera personer även utanför innersta beredskapskretsen är därför viktigt för mig, och som ansvarig för beredskap gäller det att försöka skapa förutsättningar för alla att kunna bidra efter egen förmåga, berättar Kristina.

Kommuner och regioner spelar en kritisk roll

Kristina belyser även den viktiga roll som kommuner och regioner har i Sveriges försvars- och beredskapsförmåga.

- Kommuner och regioner står inte bara inför stora, tunga delar av den civila beredskapen, det är också dessa som inom ramen för det civila försvaret behöver dra stora stödjande lass för att det militära försvaret ska utgöra den spjutspets som Sverige behöver. Skulle i värsta fall ett militärt angrepp ske mot Sverige kommer kommuner och regioner på många sätt hamna på den yttersta fronten, och då bedriva oerhört viktiga totalförsvarsverksamheter.

Blandningen av det operativa och strategiska lockade

Möjligheten att arbeta både operativt och samtidigt driva strategiska utvecklingsfrågor kopplat till försörjningsberedskapen för att stödja kommuner och regioner var något som lockade Kristina till Adda.

- En stark förmåga hos kommuner och regioner skapar en tröskeleffekt i totalförsvaret - denna förmåga måste omhändertas både i vardagen och i kristider. Detta utgör grunden till varför uppdraget på Adda lockade. Eftersom jag under de senaste åren har arbetat just med den viktiga kopplingen till näringsliv och företag inom ramen för totalförsvaret och försörjningsberedskapen på mer övergripande och strategisk nivå, kändes steget in till Adda otroligt spännande! På Adda har jag möjlighet att arbeta både med strategiska utvecklingsfrågor kopplat till försörjningsberedskapen, men också i en mer operativ roll för att stödja just kommuner och regioner. 

Adda har en viktig roll och funktion i försörjningsberedskapen och kunskapen om det behöver spridas

Interna och externa samarbeten i fokus

Adda står inför en spännande ny era med nyckelaktör vid rodret. För Kristina kommer den första tiden att präglas av att fördjupa förståelsen för Adda, bygga upp en robust beredskapsavdelning och stärka samarbeten både internt och externt.

- Det första och viktigaste steget för mig blir att lära mig allt om Adda, våra kunders behov, önskemål och förväntningar. Jag ser även fram emot att bygga ett riktigt bra team på nya beredskapsavdelningen så att vi tillsammans kan lägga en bra grund för att utgöra stöd både inom koncernen och inom den bredare försörjningsberedskapen. Jag ser också fram emot alla externa samarbeten, både de som ska vidmakthållas och utvecklas samt de nya som behöver upprättas.  Adda har redan idag en viktig roll och funktion i försörjningsberedskapen och kunskap om det behöver spridas.

Via samverkan och fortsatt utveckling kommer Adda att fortsätta spela en viktig roll inom nationellt försvar och beredskap.

- Genom att Adda blir en naturlig samverkanspart i arbeten som rör försörjningsberedskapen även framgent kan vi på ett bra sätt, över tid, växa oss in i en utvecklad och stärkt roll, samtidigt som vi bidrar till att stärka Sveriges beredskap. Adda är och behöver vara en stabil kugge i det nationella försvars- och beredskapshjulet, och jag ser fram emot att på alla sätt jag kan bidra till att stärka Addas roll inom området, avslutar Kristina.