Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

21 november 2018 Ramavtal | Digitalisering

Komplext ramavtal blir enklare med hjälp av film

Digitaliseringen är inte bara en generell trend i samhället utan även grund för nya effektiva hjälpmedel för samhällets svagaste. Yvonne Tonnquist är avtalsansvarig för ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning som ska göra det enklare för kommuner att öka tryggheten för äldre och funktionsnedsatta.

news-icon

Yvonne Tonnquist arbetar på SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) som avtalsansvarig för ramavtalskategorin välfärdsteknologi. Kategorin omfattar produkter och tjänster kopplat till eHälsa som kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och självständighet för alla - oavsett funktionsförmåga, ålder eller kön. I dagsläget består kategorins portfölj av ramavtalet för digitala trygghetslarm och digital larmmottagning till äldre och funktionsnedsatta i eget boende. Upphandling pågår också för ett nytt ramavtalsområde med trygghetsskapande teknik, oavsett boendeform.

Under hösten har Yvonne varit med och tagit fram en film som ska förenkla för våra kommuner att förstå hur ramavtalet fungerar och vilka varor och tjänster som kan avropas. Därmed hoppas hon att fler ska nås av den nya tekniken.

- Trygghetslarm är ett viktigt ramavtal som många vill använda, men kunder har uttryckt att avtalet är komplext och svårt att avropa. Vi har tagit till oss de åsikterna och gör nu insatser för att förenkla för beställarna, berättar Yvonne.

Film ger bättre översikt över ramavtalets delar

Ramavtalet fyller ett viktigt syfte för brukare, hemtjänst, vårdpersonal och anhöriga, och med hjälp av filmen hoppas Yvonne ge en enkel överblick över hur ramavtalet fungerar.

- Det ska vara lätt att avropa våra produkter samt förstå helheten kring avropsprocessen. Filmen ger ett snabbt grepp om ramavtalets delar och funktioner.

Yvonne poängterar vidare att hon och hennes kollegor genom att kvalitetssäkra ramavtalen kan erbjuda en större trygghet.

- Under avtalets gång gör vi avtalsuppföljningar och revisioner och genom kundsupport kan vi stötta kunderna och besvara deras frågor. Allt för att kunderna, och i slutändan brukarna själva, ska känna sig trygga och ha förtroende för såväl ramavtalet som för leveransen från våra ramavtalsleverantörer, förklarar hon.

Underlättar användandet av avancerad teknik

Syftet med ramavtalen i kategorin för välfärdsteknik är att påskynda övergången från analog teknik till digital och göra den mer tillförlitlig.

För att underlätta ytterligare för avropande kommuner, arbetar vi med aktiv avtalsförvaltning för detta ramavtalsområde. Det innebär bland annat att SKI står för konsultstöd i olika delar av avropsprocessen. Dels kan kunderna vid avrop få konsultstöd för kvalitetssäkring av er avropsförfrågan innan den skickas ut till ramavtalsleverantörer. Dels så kan ni få ytterligare konsultstöd för verifiering av leverans inför leveransgodkännande av avropad lösning.

Ramavtalet för Trygghetslarm är bara början,

- Välfärdsteknologi har en stor tillväxtmarknad som kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och effektivisering, avslutar Yvonne.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar