Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Nyttorealisering och effekthemtagning – Att göra rätt saker med störst effekt!

I en tid av omvälvande förändringar står kommuner och regioner inför betydande utmaningar. Beslutsfattare inom offentlig sektor måste säkerställa att varje förändring och investering verkligen ger önskade effekter för invånarna. För att fokusera på att göra rätt saker och skapa verklig skillnad är nyttorealisering vägen att gå.

Datum: 21 mars
Tid: 10.00 - 12.00
Type: Fördjupningsseminarium

För att möta kraven i en snabbföränderlig och komplex värld är omställningsförmågan avgörande. En ökad effektivitet och nyskapande arbetssätt är A och O för att fortsätta leverera välfärd av högsta kvalitet. Men vägen framåt är inte alltid tydlig. Hur kan man vara säker på att de genomförda förändringarna och de planerade investeringarna verkligen är de rätta?

Nyttorealisering är avgörande för att fatta välunderbyggda beslut och säkerställa att varje förändring genererar maximalt värde och nytta för den investerade tiden och de avsatta resurserna. Genom att fokusera på att göra rätt saker och skapa verklig nytta för invånare möjliggör nyttorealisering en strategisk och hållbar utveckling. Det handlar om att skapa en tydlig koppling mellan förändringar och avsedda effekter, vilket i sin tur främjar bättre beslutsfattande och lyckad verksamhetsutveckling inom offentlig verksamhet.

Seminariet består av föredrag och panelsamtal.

Anmälan

Detta seminarium arrangeras inom ramen för kompetensforum för digital mognad och partnerprogram för leverantörer. Seminariet är kostnadsfritt för de organisationer som är medlemmar i Kompetensforum eller medlemmar i Partnerprogrammet. För övriga utgår en avgift.

Medverkande 

  • Leman Isik, doktorand, Göteborgs universitet 
  • Fredrik Sandblad, utvecklingschef, Växjö kommun
  • Amanda Sundberg, analytiker, Inera 

Målgrupp

  • Ledningsgrupper
  • Chefer och ledare
  • Strateger, verksamhetsutvecklare, projektledare
  • Funktioner som verkar inom digitaliseringsfrågor och IT

Moderatorer

  • Hanna Strömberg, utvecklingsledare, Adda
  • Linda Nordberg, digitaliseringsstrateg, SKR

Fördjupning - lärande efter seminarium

För Kompetensforums medlemmar arrangerar vi en uppföljande träff på vissa av seminarierna, varav detta seminarium är ett sådant. Dessa uppföljande träffar är till för fördjupat lärande, dialog och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och regioner som ingår i Kompetensforum. Det är alltså ni deltagare som driver samtalet vidare med stöd av oss på SKR och Adda. 

Den uppföljande träffen sker den 27 mars kl. 10:00-11:00 och kräver anmälan.

Läs mer och anmäl dig här: Fördjupning Nyttorealisering och effekthemtagning