Digital mognad

Kompetensutveckling och forum för att stärka digital mognad i välfärden. Både för dig som arbetar inom välfärden samt dig som leverantör.

Bakrundsbild för sidhuvud

Här kan du se hela vårt utbildningsutbud inom digitalisering och innovation.

Populär!

I det här programmet får du med dig kunskap och konkreta verktyg för att kunna driva på din organisations digitalisering och påverka utvecklingen i det dagliga arbetet.

Nya datum!

I det här programmet får du som högre chef i offentlig sektor fördjupa dig i digitaliseringens roll för att möta välfärdens utmaningar, under ledning av några av Sveriges främsta experter på området.

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för digitalisering för välfärdsutveckling. SKR, Adda och Inera har lett arbetet tillsammans.

Till handslaget finns en handlingsplan som presenterar 13 konkreta initiativ och i juni lanseras de sex första initiativen som ett erbjudande.

På detta lanseringsseminarium har kommuner möjlighet att ställa frågor om erbjudandet.