Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Kompetensforum för digital mognad

Offentlig sektor behöver öka sin digitala mognad för att bättre kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Därför driver vi ett nationellt kompetensforum för digital mognad för kommuner och regioner. 

Som medlem i forumet får alla era anställda, inklusive anställda på era helägda bolag, tillgång till kompetensutveckling under ledning av några av Sveriges främsta experter inom ämnen som rör digitalisering och omställning. Utbudet utvecklas kontinuerligt utifrån aktuella ämnen och utmaningar, i samråd med deltagande kommuner och regioner.

Kompetensforum ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och drivs av Adda Kompetens i nära samarbete forskningskonsortiet Digital Förvaltning. En viktigt utgångspunkt är modellen Digital Mognad i Offentlig Sektor (DiMiOS) och de faktorer och förmågor som identifierats där för att organisationer ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

Vi erbjuder flera olika former och forum för lärande, dialog och erfarenhetsutbyte - seminarier, utbildningar, längre och kortare träffar samt tillgång till samarbetsytor, metodstöd och aktuell forskning. 

Lärarledda kurser, seminarier och träffar

Under 2023 hålls:

  • nio lärarledda fördjupningsseminarier
  • minst fyra digitala forumträffar 
  • pulsmöten varannan vecka

Se kommande kurser, seminarier och träffar

Digitala utbildningar (on demand)

I dagsläget ingår följande utbildningar i Kompetensforum:

Dessa utbildningar kan användas av alla i organisationen, när som helst, i den takt som passar varje individ. De kan nås antingen via Addas lärplattform, eller om ni föredrar att hämta hem dem till en egen lärplattform.

Digital samverkansplattform

Vi använder SKR:s plattform Samarbetsrum för löpande dialog och erfarenhetsutbyte. Där samlas även inspelningar och material från våra lärarledda utbildningar och träffar samt våra metod- och processtöd.

Metod- och processtöd

Vårt process- och metodstöd består bland annat av filmer, checklistor och rapporter som hjälper er att gå från ord till handling:

  • stöd för att jobba med modellen DiMiOS
  • stöd för att mäta och följa upp digital mognad
  • forskning i smarta format

Gå med i Kompetensforum

Kompetensforums avgiftsmodell är utformad så att er avgift baseras på antal anställda i organisationen. Ett medlemskap inkluderar de kommunala respektive de regionala bolagen. Delägda bolag kan teckna egna medlemsskap.

Anmälan, villkor och avgifter

Kontakt person bild

Julia Larsson

Förändringsledare
Adda Kompetens
08 709 55 72
072 176 19 26

Gå med i Kompetensforum

Läs mer om hur din organisation kan gå med i Kompetensforum!

På gång i Kompetensforum

Se kommande datum och teman för lärarledda kurser, nätverksträffar och pulsmöten.

Se vilka som är med

Över 100 kommuner och regioner har redan gått med i Kompetensforum. Se här om din organisatin är en av dem.

Om kompetensforum

Professor Johan Magnusson berättar om Nationellt kompetensforum för digital mognad.

1 minut
Om kompetensforum

Universitetslektor Tomas Lindroth berättar om Nationellt kompetensforum för digital mognad.

30 sekunder