Vad säger forskaren?

I vår videoserie ”Vad säger forskaren?” får du höra vad forskarna i Addas forskarråd säger om framtidens lärande i välfärden. 

Bakrundsbild för sidhuvud
Framtidens lärande i välfärden

Vad är viktigast för framtidens lärande i välfärden? Vad tycker du? Fem forskare berättar om vad de tycker är viktigast.

Vad är en lärande organisation?

Utbildning och lärande är effektiva strategier för att utveckla verksamheten. Så här kan du bygga in lärandet i vardagsarbetet.

Vilka effekter ger lärande?

Förr lärde man inför arbetslivet, idag talas det allt mer om hur lärande och arbetsliv hänger ihop och om det livslånga lärandet.

Mer effekter av lärande?

Effekten av lärande handlar om utveckling. Det är viktigt att förstå att när individerna utvecklas så utvecklas även organisationen.

Vem ansvarar för lärandet?

Lärande är ett samspel mellan medarbetare och ledning. Alla har ansvar för att driva sitt eget och organisationens lärandet framåt.

Sätt lärande på dagordningen

Skapa återkommande tid för dialog och reflektion. Uppmuntra ifrågasättande av invanda arbetssätt, och testa nya idéer.

Livslångt lärande för medarbetare

Forskningen visar på en rad positiva effekter av lärande för medarbetare, många av dem är viktiga drivkrafter för verksamhetsutveckling.

Förutsättningar för lärande

Öka möjligheten att få lärande att hända i vardagen genom att arbeta med både de strukturella och de kulturella områdena.

Hur beter ni er på jobbet?

Öppenhet för nya idéer eller fokus på misstag? Rädda människor lär sig också, men inte alltid det som är bra för organisationen. 

Hur kan vi stötta ledare?

För att kunna driva ett framgångsrikt organisatoriskt lärande behöver chefer också prioritera sitt eget lärande.

Kompetensutveckla ledare

A & O är att chefer har intresse och tilltro för lärande som en utvecklingsstrategi. Då kan de också leda och organisera för lärande.

Vill du ha tillgång till allt material?

Har du utforskat våra smakprov och vill ha tillgång till allt material? Läs mer på Framtidens lärande i välfärden eller boka ett möte med någon av våra rådgivare.