Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Därför arbetar vi med kategoristyrning

Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden.

kategoristyrning-LU.jpg

Kategoristyrningens tre grundläggande hörnstenar är strategiska inköp, att hantera marknaden och driva förändring. På den grunden går det sedan att bygga vidare med nytänkande arbetssätt, kundfokus och tvärfunktionella team.

Metoden är en förflyttning från avtalsproduktion till fördjupat samarbete med dig som använder avtalen, leverantörerna och därmed en utökad kunskap om marknaden.

Uppdelade roller för samordnad strategi

Vi arbetar kategoristyrt i alla steg med kategoriserade upphandlare och jurister samt kategori-/avtalsansvariga. De sistnämnda gör kontinuerliga analyser vars slutsatser blir kategoriplaner och kategoristrategier som bildar underlag till upphandlingarnas förstudier. Själva upphandlingen drivs av ansvarig upphandlare – i ett team tillsammans med kategori- och avtalsansvarig och kategorijurist. Även uppföljningen och förvaltningen av ramavtalet sker i kategoriteam.

Tid till kunskap och samarbete

Arbetssättet frigör tid för kategori- och avtalsansvariga att förstå såväl kund som leverantör och bransch. Helt enkelt lämna skrivbordet och etablera nära samarbeten i personliga möten eller ute på branschaktiviteter. Med djupare marknads- och branschkännedom skapar vi högre kvalitet och förutsättning att utveckla kategorin.

Den naturliga följden av det - bättre ramavtal och affärer - gör samtliga parter till vinnare.

Kontakt person bild

Mia Friari Söderholm

Chef Affärsstöd
Adda Inköpscentral
08 709 59 82
072 746 88 20