Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Vi är din samarbetspartner

På Inköpscentralen vill vi underlätta vardagen för våra kunder, frigöra resurser till välfärden och bidra till ett hållbart samhälle. Därför hjälper vi kommuner och regioner med strategiskt försörjning, ramavtal och dynamiska inköpssystem. Vi använder en generisk strategisk försörjningsmodell för att synliggöra nyttorna i de ramavtal och dynamiska Inköpssystem vi erbjuder alla SKRs medlemmar och deras bolag.

samarbetspartner-EM.jpg

Vi ger våra kunder strategiskt stöd genom hela inköpsprocessen och tar fram ramavtal och dynamiska inköpssystem (DIS) som tar hänsyn till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Tack vare vår storlek kan vi också utveckla marknaden tillsammans med leverantörer för att bättre möta våra kunders behov.

Ramavtalet ser vi därför som en del av något större och som ett medel till något annat. Vi vill vara din självklara samarbetspartner när det gäller inköp och välkomnar diskussioner om försörjning, planering, prisbilden på elektricitet eller om DIS kan vara en lämplig upphandlingsform.

Kunskap med kunden i fokus

För oss handlar det om att ständigt skaffa mer kunskap - om det vi upphandlar idag, imorgon samt på vilka sätt detta kan göras på bästa sätt. Med fokus på att skapa mer kundnytta har vi gjort stora satsningar inom kategoristyrning, systematiska uppföljningar, kundsupport, DIS, hållbarhet, strategiska samarbeten, leverantörsdialoger och partnerskap.

Samarbete ger kund- och branschförståelse

Det allra viktigaste är att förstå dina behov som kund plus branscherna där våra leverantörer och potentiella anbudsgivare verkar. Ett nära samarbete oss emellan är självklart – hur ska vi annars veta?

För att få svar på de stora frågorna har vi även örat mot marken. Hur ser samhällsutvecklingen ut och hur påverkar det offentlig sektor? Vad händer inom olika leverantörsområden? Vilken inverkan har eventuella förändringar på ramavtalens produkter och tjänster?

Du får våra tjänster att utvecklas

Med ambitionen att möta dina framtida utmaningar utvecklas våra arbetssätt och tjänster. Synpunkter och önskemål från alla vi samverkar med fångas upp i upphandlingsplanen. Allt vi lär på vägen leder till förbättringar, så fortsätt lära oss. Med det kretsloppet blir vi samarbetspartners i vardagen. Hoppas du vill fortsätta denna kunskapsresa tillsammans med oss!