Adda

AV-produkter och tjänster 2022

Syftet med upphandlingen är att skapa ett ramavtal som förenklar anskaffning av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet till bra villkor. Avtalet ska vara flexibelt och användbart för både enkla produktköp till komplexa helhetslösningar.

Om upphandlingen

Det nya ramavtalet kommer att ersätta det befintliga AV-produkter och tjänster 2018 som omfattar följande anbudsområden:

  • Anbudsområde 1: Helhetslösningar, rådgivning och produkter
  • Anbudsområde 2: Avrop av produkter från webbutik
  • Anbudsområde 3: Rum för medicinsk bild och videokonferens

I förstudien kommer vi att utreda om omfattningen och uppdelning av anbudsområden behöver uppdateras i kommande ramavtal.

Hållbarhet i upphandlingen

Upphandlingen ska resultera i ett ramavtal med ett brett sortiment av produkter och tjänster inom audio- och videoområdet som lever upp till våra höga hållbarhetskrav.

För att avgöra vilka hållbarhetskrav som är relevanta görs under hela upphandlingens gång analyser av både sociala och miljömässiga hållbarhetsaspekter. Ett mål med upphandlingen är att det ska vara enkelt för våra kunder att göra hållbara val, som exempelvis miljömärkta produkter.

Gå med i vår referensgrupp

Avser ni att avropa från kommande ramavtal? Har du använt vårt befintliga ramavtal eller har du erfarenhet av att köpa in AV-produkter och tjänster på annat sätt? Gå gärna med i vår referensgrupp och hjälp oss att utforma det vassaste nationella ramavtalet inom området!

Vi planerar att genomföra 3-4 möten med referensgruppen under perioden april-december 2022. Mötena kommer att ske digitalt via Teams och pågå i cirka 1-2 timmar per tillfälle. Som deltagare i referensgruppen förväntas du delta och bidra med input på våra möten, men också avsätta några timmar för att exempelvis granska delar av upphandlingsdokumenten.

Vill du vara med i referensgruppen? Anmäl ditt intresse här!

Tidplan för upphandlingen

Nu har vi publicerat en RFI som leverantörer och andra intressenter kan svara på. Läs mer och ta del av dokumentet här. Sista svarsdag den 12 maj 2022.

Vi beräknar att annonsera upphandlingen under det första kvartalet 2023 och avser att ha ett färdigt ramavtal under hösten 2023 (med reservation för eventuell överprövning).

Om upphandlingen

  • Status: Planerad
  • Upphandlingsområde: IT-produkter och tjänster

Tipsa en vän

Magnus Wallbert

Upphandlare, Adda Inköpscentral
Tel:
08 709 59 66
Mobil:
072 584 74 48
Skicka e-post

Prenumerera på Avtalsnytt

Avtalsnytt ger dig alla nyheter om våra upphandlingar och ramavtal via e-post. Fyll i din e-postadress nedan för att starta prenumerationen.