Elenergi DIS

Elenergi 2017 är ett dynamiskt inköpssystem (DIS) där verksamheter kan köpa elenergi som är anpassad för ert specifika behov. Köp genom DIS ger fördelaktiga priser samt erbjuder flexibilitet för dig som kund.

Frågor om DIS:et?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Elenergi 2017

2018-06-22 till 2028-06-21
i
Adda Inköpscentral tar emot och prövar leverantörsansökningar till DIS:et löpande även under sommaren 2022. Vad gäller annonseringar av upphandlingar så är det sommaruppehåll mellan 1 juli till och med 31 juli. Sista annonsering i DIS:et för Elenergi 2017 är den 13 juni med anbudsöppning under vecka 26.

Elenergi 2017 DIS omfattar

 • fysisk leverans av elenergi och möjlighet till prissäkring
 • hantering av kundens egen produktion av elenergi 
 • olika prismodeller
 • olika miljöval

Utöver de framtagna prismodellerna och miljövalen finns även möjlighet att ta fram egna modeller och val utifrån organisationens behov.

DIS är öppet för samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven. Ansökningar sker löpande under hela giltighetstiden. Kvalificerade leverantörer redovisas under fliken Stöddokument.

Avropet görs genom specifika upphandlingar som Adda Inköpscentral utför åt dig. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

När du skickat in dina underlag till oss tar det cirka 15 dagar till färdigt kontrakt.

För dig som vill bli leverantör:

Ansök till Elenergi 2017 DIS här

Påverkan på grund av kriget i Ukraina

Det finns risk för både högre och mer föränderliga priser på elmarknaden - ökade råvarupriser på olja, gas och kol bidrar till högre elpris. Frågan om de ryska gasleveranserna västerut till EU är avgörande för prisutvecklingen. I övrigt hänvisar vi till Energimyndighetens uppdateringar avseende Sveriges försörjning av energi, gas och drivmedel.

 

Avropa och beställ steg för steg

 1. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen. Fyll i de olika flikarna i dokumentet Blankett för köp - Elenergi 2017. Använd dokumentet Instruktion för ifyllnad av Blankett för köp – Elenergi 2017 som vägledning för vilken information som ska anges. Fyll också i, underteckna, scanna in och mejla blanketten Fullmakt Elenergi 2017.

 2. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 3. Avrop görs genom specifik upphandling

  Inköpscentralen kontrollerar att underlagen är kompletta och genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer