Elenergi DIS

Elenergi 2017 är ett dynamiskt inköpssystem (DIS) där din verksamhet kan köpa elenergi anpassad för ert behov. Köp genom DIS ger fördelaktiga priser samt erbjuder flexibilitet och bekymmersfri avtalsförvaltning för dig som kund.

Frågor om DIS:et?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Tel:
08 525 029 96
Skicka e-post

Elenergi 2017

2018-06-22 till 2028-06-21

Elenergi 2017 DIS omfattar

 • Fysisk leverans av elenergi och möjlighet till prissäkring
 • Hantering av kundens egen produktion av elenergi
 • Olika prismodeller
 • Olika miljöval

Utöver de framtagna prismodellerna och miljövalen finns även möjlighet att ta fram egna modeller och val utifrån organisationens behov.

DIS är öppet för samtliga leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven. Ansökningar sker löpande under hela giltighetstiden. Leverantörerna som för tillfället är anslutna till DIS redovisas under fliken Stöddokument.

Avrop görs genom specifika upphandlingar som Inköpscentral utför åt dig. Från det att du skickar in dina underlag till oss tar det cirka 15 dagar till färdigt kontrakt. En guide för hur du går tillväga finns under fliken Avropa och beställ steg för steg.

Avropa och beställ steg för steg

 1. Får jag använda DIS:et?

  Inköpscentralens dynamiska inköpssystem (DIS) kan användas av alla upphandlande myndigheter som omfattas av LOU. Det krävs alltså ingen särskild anmälan för att använda ett av våra DIS. Din organisation behöver heller inte betala en serviceavgift till Inköpscentralen för att använda ett DIS.

 2. Fyll i bilagorna

  Under fliken Stöddokument finns de dokument som behövs för upphandlingen.
  Fyll i de olika flikarna i dokumentet Blankett för köp - Elenergi 2017. Använd dokumentet Instruktion för ifyllnad av Blankett för köp – Elenergi 2017 som vägledning för vilken information som ska anges. Fyll också i, underteckna, scanna in och mejla blanketten Fullmakt Elenergi 2017.

 3. Skicka in bilagorna

  Mejla de ifyllda bilagorna till dis@adda.se.

 4. Avrop görs genom specifik upphandling

  Inköpscentralen kontrollerar att underlagen är kompletta och genomför sedan den en specifika upphandlingen.

Leverantörer