Utbildningar i olika format

Vi erbjuder både grund- och fördjupningsutbildningar och våra utbildningar håller alltid hög kvalitet liksom våra lärare. Det finns både lärarledda utbildningar, helt digitala samt flippade. Ämnena är många men alla bidrar till strategisk försörjning, och några exempel är arbetsrätt, offentlig upphandling, digitalisering och tjänstedesign.