Kommande utbildningar

Här kan du läsa om våra kommande utbildningar och när de beräknas vara klara. Om du vill vara med i en referensgrupp eller testa utbildningar kan du anmäla intresse för det, likaså om du vill att vi kontaktar dig när nya utbildningar lanseras.

Lärande kultur

Att skapa en lärande kultur är en viktigt förutsättning för att behålla och utveckla medarbetare och ledare med rätt kompetens, att vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensutmaningen i kommuner och regioner. Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar vi fram ett stöd för hur ni som arbetar i välfärden kan utveckla en lärande kultur. Läs mer om Lärande kultur

Introduktion till tjänstedesign (on demand)

Behöver du som arbetar i kommun eller region få mer kunskap i hur du kan använda dig av tjänstedesign? Det här är en on demand-utbildning där du får en övergripande bild av vad tjänstedesign är som metod samt en förståelse för när och varför det är viktigt att utveckla utifrån användarnas behov. Läs mer om Introduktion till tjänstedesign

Lärlabb: Innovationsguidens metoder

Lärlabbet är ett komplement till vår kommande on demand-utbildning Introduktion till tjänstedesign. Under en dag får du testa och utforska några av de vanligaste tjänstedesignmetoderna i praktiken tillsammans med andra deltagare på plats i Stockholm. Läs mer om Lärlabb: Innovationsguiden metoder

Få information om kommande lanseringar, var med i en referensgrupp eller testa kommande utbildningar.

Var först med att få information om när vi lanserar Framtidens lärande i välfärden.

Var först med att få information om när vi lanserar utbildningen Introduktion till tjänstedesign (on demand). Du kan också anmäla dig till våra utskick om temat tjänstedesign.