Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Så jobbar vi med lärande

Kommuner och regioner står inför flera stora utmaningar, där kompetensförsörjning är en av dem. Sveriges befolkning blir allt äldre, färre är i arbetsför ålder och samtidigt ökar efterfrågan på välfärd. Lägg därtill att 42% av yrkesrollerna kommer att förändras eller bytas ut innan 2030.

För att stärka dig som arbetar i en kommun, region eller deras helägda bolag erbjuder vi relevanta utbildningar, seminarier, nätverk och andra lärinitiativ som utgår från välfärdens behov.

Ett brett utbud av utbildningar och lärinitiativ

Vi stödjer välfärdens lärande genom att inspirera, stödja och stärka varje kommuns och regions förmåga att klara kompetensförsörjningen och omställningen i en digital tid. Vi erbjuder utbildningar, nätverk och andra lärinitiativ på olika nivåer och i olika format – alltid utifrån välfärdens behov.

Exempel på lärinitiativ:

  • Digital mognad, både som utbildningar och kompetensforum
  • Innovationsledning
  • Arbetsrätt och kompetensbaserad rekrytering
  • Tjänstedesign
  • Arbetsplatslärande
  • Klinisk försäkringsmedicin

Adda har ett team med kompetenta utbildningsdesigners som arbetar med att ta fram relevanta utbildningar och andra format för lärande. Genom referensgrupper, forskarråd och användartester ser vi till att våra utbildningar utgår ifrån verkliga behov och gör största möjliga nytta ute hos verksamheterna. När vi tar fram våra utbildningar gör vi det alltid tillsammans med vår ägare – Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

Behovsstyrt och flexibelt lärande i olika format

Vi vet att olika organisationer har olika behov och förutsättningar. Därför har vi heldigitala webbutbildningar, där du själv bestämmer över din studietakt, men också lärarledda utbildningar, på distans digitalt eller på plats hos oss, samt blandade utbildningsformat.

Du kan dessutom välja mellan olika lösningar och betalmodeller för dina utbildningar: organisationsabonnemang, volymrabatt och enstaka utbildning, beroende på hur många i organisationen som ska gå en och samma utbildning. Det kan du läsa mer om under respektive utbildning.

Kontakt person bild

Tommy Eriksson

Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 59 81
070-527 59 81

Vi har ett brett utbud av utbildningar för kommuner, regioner och dess helägda bolag.

Lärande - mer än bara utbildning

Att tala om lärande, i stället för utbildning, innebär en förflyttning av fokus från formell utbildning till hur individer bearbetar sina erfarenheter till kunskaper, förmågor, attityder och värderingar vid varje skede genom hela livet.

- Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet