IT och digitalisering i nutid och framtid

Hög utveckling inom IT och digitalisering är en nyckelfaktor för att den offentliga verksamheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Området är omfattande, komplext och dynamiskt. För att lyckas med IT-upphandling krävs därför såväl sakkunskap som upphandlingsteknisk och upphandlingsrättslig förståelse.

Tillbaka till Adda AffärsConcepts huvudsida

Aktuellt: Nytt regelverk

Du vet väl att du får direktupphandla juridiska tjänster upp till tröskelvärdet? Vi kan hjälpa dig med juridisk rådgivning kopplat till it och digitalisering. Kontakta Carl-Erik Ewerthz för att få ett konkret förslag!

Tangentbord

Med hjälp av ett team av jurister, ekonomer och ingenjörer tillhandahåller Adda AffärsConcept den expertis ni behöver för att lyckas.

Vi genomför bland annat

  • Förstudier
  • Marknadsanalyser
  • Behovsanalyser
  • Förhandlingar
  • Konkurrenspräglade dialoger
  • Avtalsimplementeringar
  • Avtalsförvaltningsåtgärder

Vi utför även anknytande tjänster kopplade till digitaliseringsprojekt inom t.ex. informationssäkerhet och GDPR. 

Allt inom ramen för området IT och digitalisering.

Verksamhetsområdeschef IT och digitalisering

Gustav Blomberg

Gustav Blomberg

Verksamhetsområdeschef
Adda AffärsConcept
08 709 59 13
076 146 87 13

Våra affärsrådgivare

Här kan du läsa mer om oss som är specialiserade på IT och digitalisering. 

Mer om våra affärsrådgivare

Adda AffärsConcepts affärsrådgivare kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig i offentlig sektor att göra lyckade affärer!