IT och digitalisering i nutid och framtid

Hög utveckling inom IT och digitalisering är en nyckelfaktor för att den offentliga verksamheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Området är omfattande, komplext och dynamiskt. För att lyckas med IT-upphandling krävs därför såväl sakkunskap som upphandlingsteknisk och upphandlingsrättslig förståelse.

Tillbaka till Adda AffärsConcepts huvudsida

Tangentbord

Med hjälp av ett team av jurister, ekonomer och ingenjörer tillhandahåller Adda AffärsConcept den expertis ni behöver för att lyckas.

Vi genomför bland annat

  • Förstudier
  • Marknadsanalyser
  • Behovsanalyser
  • Förhandlingar
  • Konkurrenspräglade dialoger
  • Avtalsimplementeringar
  • Avtalsförvaltningsåtgärder

Allt inom ramen för området IT och digitalisering.

Verksamhetsområdeschef IT och digitalisering

Gustav Blomberg

Gustav Blomberg

Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 59 13
Mobil:
076 146 87 13
Skicka e-post

Vi är i dagsläget 11 affärsrådgivare som är specialiserade på IT och digitalisering. Läs mer om var och en via länken ovan. 

Adda AffärsConcepts affärsrådgivare kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig i offentlig sektor att göra lyckade affärer!