Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Upphandling och juridik - rådgivning du inte har råd att vara utan

Med djup juridisk kunskap och stark affärsmässig förståelse erbjuder vi juridisk rådgivning och kompetensutveckling på hög nivå. Vi har lång praktisk erfarenhet och hjälper dig lösa invecklade tvister, vinna i domstol och att ta även de mest komplexa upphandlingarna i mål.

Juridik_1500x489_Adda4.jpg

Affärsrådgivarna i teamet för upphandling och juridik är specialister på förfaranden för strategiskt viktiga upphandlingar, som till exempel förhandlat förfarande med föregående annonsering och konkurrenspräglad dialog. Främst inriktar vi oss på upphandling av varor och tjänster. Med mycket framgångsrikt resultat har vi bland annat genomfört konkurrenspräglade dialoger och förhandlade förfaranden med kontraktsvärden på över en miljard kronor.

Stark juridisk förankring och affärsmässig förståelse

Genom vår starka förankring i juridiken och affärsmässiga förståelse hjälper vi er som offentlig aktör att nå era mål. Vi leder projekt från idé till implementering och kan bistå med rådgivning, juridisk analys eller att driva en hel upphandling från start till mål.

Vi är pris- och kompetensledande på det upphandlings- och juridiska området och vinner långt fler överprövningar än snittet för upphandlande myndigheter i Sverige.

Våra tjänster

Genomföra strategiskt viktiga och komplexa upphandlingar

Vi vet vad som krävs för att ta även de mest komplicerade upphandlingarna i mål och har gedigen erfarenhet av att leda och genomföra flertalet förhandlade förfaranden, konkurrenspräglade dialoger och projekttävlingar med mycket lyckade resultat. Vi arbetar hela tiden med målet att få till stånd ett affärsmässigt avtal, att minska risken för överprövning och att säkerställa så goda chanser som möjligt att vinna en eventuell överprövning.

Agera ombud i överprövningsprocesser och tvister

AffärsConcepts jurister har lång erfarenhet av att representera upphandlande myndigheter och enheter i domstol och andra tvister. Som ombud ger vi rådgivning, presenterar riskanalyser, tar ansvar för processen, skriver inlagor och hjälper dig att hitta pragmatiska lösningar när saker och ting inte gått riktigt som väntat. Vi kan agera ombud både i mål om offentlig upphandling, mål om att ta del av allmänna handlingar samt i vissa civilrättsliga tvister.

Strategisk partner

Behöver du juridiskt stöd inför ett viktigt beslut? Då är AffärsConcept din bästa vän. Vi erbjuder strategisk rådgivning till alla offentliga myndigheter inom många rättsområden och har utöver det etablerade samarbeten med experter inom de flesta juridiska fält som aktualiseras på upphandlingsområdet.

Rättsutredningar

Vi utreder juridiska frågor inom upphandlingsrätt eller angränsande områden och hjälper dig med vägval samt strategier för att lyckas med just din utmaning.

Offentlighet och sekretess

Reglerna kring offentlighet och sekretess kan vara snåriga och hanteringen ska dessutom gå fort. Vi ger dig vägledning i hur du kan agera på ett affärsmässigt och korrekt sätt.

Hållbarhetsarbete

När måste egentligen krav på kollektivavtalsliknande villkor ställas? Får vi till exempel kräva att skolmaten ska vara närodlad? Vi hjälper dig att bedriva ditt hållbarhetsarbete på ett sätt som både fungerar i praktiken och leder till att nå era övergripande mål.

Avtalsfrågor

Våra jurister tar fram avtal anpassade efter dina och din organisations behov som tryggar era leveranser. Vi kan också kvalitetssäkra era egna avtal utifrån ett upphandlingsrättsligt, avtalsrättsligt, köpsrättsligt och affärsmässigt perspektiv, eller tillhandahålla rådgivning när det uppstått en tolkningsfråga.

Ta fram och uppdatera mallar

Antingen erbjuder vi färdiga mallpaket, anpassade efter era behov, eller hjälp att uppdatera era befintliga mallar. Mallar kan t.ex. vara upphandlingsdokument anpassade för upphandling av varor eller tjänster med tillhörande avtalsvillkor.

Förhandlingsledare

Mot bakgrund av vår långa erfarenhet av förhandlingar inom ramen för offentlig upphandling, kan vi hjälpa dig att lägga upp en strategi för era förhandlingar samt representera er vid förhandlingarna.

Affärsmässighet vid direktupphandling

En vanlig situation vid direktupphandlingar är att leverantörerna skickar med sina allmänna villkor som den upphandlande myndigheten eller enheten känner sig tvingad att acceptera. Vi hjälper er att ta fram egna affärsmässiga villkor, eller att förstå leverantörens villkor samt att förhandla med leverantören om det skulle behövas.

Kvalitetssäkring

Vi gör en gedigen genomgång av era dokument, som upphandlingsdokument eller mallar, för att säkerställa regelefterlevnad samt affärsmässighet.

Rådgivning kring att upphandla eller driva själv

Vi reder i de många frågor som aktualiseras när man står inför vägvalet att antingen upphandla eller bedriva verksamhet i egen regi. Vi genomför de utredningar som behövs och möjliggör för er att landa i affärsmässiga och strategiska beslut.

Tillsynsärenden

När Konkurrensverket utför sin tillsyn kan det finnas många frågor som behöver besvaras. Vi hjälper er med ärendet hos Konkurrensverket samt gör en översyn för att minimera risken för att ni ska hamna där igen.

Skräddarsydd hjälp efter dina behov

Är det något annat än ovanstående du behöver stöd med? Hör av dig så kan vi skräddarsy ett upplägg som fungerar för just din verksamhet. 

Varannan vecka analyserar Adda AffärsConcepts jurister aktuell praxis som du kan följa digitalt. Analysen är öppen för alla och pågår i 30 minuter.

Våra affärsrådgivare

Här kan du läsa mer om oss som är specialiserade på upphandlings- och affärsjuridik. 

Mer om våra affärsrådgivare