Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Har du koll på säkerhetsskyddet?

I april 2019 trädde den nya Säkerhetsskyddslagen (2018:585) i kraft. Lagen förtydligar krav på skydd för verksamheter som är av betydelse för Sverige s säkerhet, samt vilka aktörer som omfattas. Det innebär ökade krav vid genomförande av offentliga upphandlingar och tecknande av kontrakt som rör sådana verksamheter. 

Stängsel_786x.jpg

Adda AffärsConcept har bred kunskap inom säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling - hör av dig om du vill ha hjälp!

Vilka omfattas av säkerhetsskyddslagen?

I den nya lagen förtydligas att samtliga aktörer som bedriver verksamhet av betydelse för Sveriges säkerhet omfattas av lagen, det vill säga både privata och offentliga aktörer. Detta förtydligande innebär lagstadgade krav på nya processer och hanteringssätt vid genomförandet av offentliga upphandlingar, något som numera kallas för Säkerhetsskyddad upphandling eller SUA.

När ska processen för säkerhetsskyddad upphandling tillämpas?

Om det i en upphandling förekommer säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, har ni som upphandlande myndighet ett lagstadgat ansvar för att det finns ett fullgott säkerhetsskydd när ni anlitar en leverantör. Detsamma gäller om upphandlingen ger leverantören tillgång till säkerhetskänslig verksamhet av motsvarande betydelse för Sveriges säkerhet.

Hur kommer vi igång?

Det första steget i säkerhetsskyddsarbetet är att kartlägga samtliga verksamheters behov av säkerhetsåtgärder i en säkerhetsskyddsanalys. En särskild säkerhetsskyddsanalys bör också genomföras inför alla upphandlingar som kan komma att beröra krav på säkerhetsskydd. Ni behöver säkerhetsklassificera informationen som ska skyddas för att avgöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas.

Kontakt person bild
Jonas Frändestam
Affärsrådgivare
Adda AffärsConcept
08 709 59 34
076 213 49 53
Behöver du hjälp?

Trots att lagen har funnits i snart två år ligger många verksamheter efter i arbetet med säkerhetsskydd som dessutom kräver stor kompetens inom området. Vi på Adda AffärsConcept har bred kunskap inom säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling och genomför kontinuerligt flera uppdrag på området.

Vi hjälper bland annat till med:

- säkerhetsskyddsanalyser
- att genomföra säkerhetsskyddad upphandling
- tecknande av säkerhetsskyddsavtal.

Hör av dig så hjälps vi åt att lösa era frågor!