Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

19 december 2022 Krönika

Är det äntligen läge för effektiva inköp?

Charlotte Murray, affärsområdeschef på Adda AffärsConcept reflekterar kring vikten av effektiva inköp när omvärlden skakar och ekonomin är på nedgång. 

Dyster prognos för svensk ekonomi? Ja, så sammanfattar i alla fall Finansdepartementet läget inför kommande år. Med en annalkande lågkonjunktur, stigande arbetslöshet, hög inflation och stigande räntor, kan man konstatera att sammanfattningen tyvärr verkar vara helt rätt. Det ekonomiska läget får stor påverkan på den offentliga sektorn som redan har stora utmaningar med begränsade resurser. För att hantera dessa utmaningar behöver vi ta till alla tillgängliga verktyg där ett av de viktigaste är den strategiska hanteringen av våra offentliga inköp.

Förutom den dystra ekonomiska prognosen väcker dessutom omvärldsläget oro hos många just nu. Osäkra tider ställer högre krav på oss att tänka både långsiktigt och kortsiktigt kring strategiskt inköpsarbete. Många undrar hur man ska anpassa sig efter nya situationer och göra rätt prioriteringar i organisationen.

Hur man arbetar effektivt med sina inköp var en angelägen fråga redan innan omvärldsläget skruvades upp men har nu blivit än mer aktuellt. Synd att det ska krävas en kris för att få till verklig förändring. Glädjande då att civilminister Erik Slottner uppmärksammar dessa frågor. Regeringen gör inköpsanlys till en prioriterad fråga genom att ge Ekonomistyrningsverket, ESV, i uppdrag till att utreda hur statliga myndigheters inköpsverksamhet kan stärkas. Därmed sätter regeringen vikten av att arbeta med effektiva inköp på agendan.

Staten, och det gäller samtliga upphandlande myndigheter, ska inte gå miste om kostnadsbesparingar som möjliggörs av ett effektivare inköpsarbete. Inköpsanalyser borde kunna leda till bättre hushållning av skattemedel hos de statliga myndigheterna, säger civilminister Erik Slottner.

Jag hoppas att 2023 blir ett år då samtliga upphandlande myndigheter kommer att arbeta med att öka effektiviteten i sina inköp för att använda sina resurser rätt och för att vara bättre rustade för framtida kriser!

Vill du veta hur vi på Adda AffärsConcept kan stötta på den resan? Läs mer om vårt verksamhetsområde Styrning och analys som arbetar med de här frågorna varje dag. 

Skribent
Läs mer om Styrning och analys

Våra specialister hjälper dig att hitta pusselbitarna i din verksamhet som tillsammans skapar en effektiv försörjningsprocess som möter hela verksamhetens mål. Kontakta oss så berättar vi mer!