22 november 2022 Karriär | Organisation

Ny verksamhetsområdeschef för Samhällsbyggnad till Adda AffärsConcept

Efter sex år som egenföretagare är Tobias Tegnér tillbaka på Adda AffärsConcept, nu som chef för verksamhetsområde samhällsbyggnad. Sedan starten i september börjar han bli varm i kläderna och besvarar några frågor om sitt nya jobb. 

Tobias Tegnér, verksamhetsområdeschef samhällsnyggnad, Adda AffärsConcept

Tobias Tegnér

Vilka frågor ligger dig varmast om hjärtat?

Det finns flera frågor som jag skulle vilja lyfta, men om jag ska peka på något särskilt ser jag hållbarhetsperspektivet som mycket betydelsefullt att framhålla, inte minst när det gäller samhällsbyggnadsområdet.

Vad ser du att många kunder tycker är utmanande inom området Samhällsbyggnad?

Jag tror att många organisationer upplever att det finns flera utmaningar i dagsläget och framöver, inte minst med hänsyn till det ekonomiska läget och allt som händer i vår omvärld. Utmaningarna skiljer sig också mycket åt mellan olika verksamheter och genom att vi kommer i kontakt med en mängd olika uppdragsgivare så får vi både förståelse för dessa och kan skapa oss en erfarenhetsbank med lösningar. Det kan handla om allt ifrån att möta mer verksamhetsövergripande mål till att få specifika leveranser på plats i rätt tid, med rätt kvalitet och god ekonomi.

Vad är ditt bästa snabbtips för att lyckas med det?

Snabbtipset kanske uteblir, men att ta steg mot att öka graden av försörjningsstrategiskt förhållningssätt inom sin verksamhet skapar förutsättningar för att kunna hantera utmaningar både på kort och lång sikt. Och där bistår vi gärna med stöd!

Vad är roligast i din roll som verksamhetsområdeschef?

Att leda och arbeta tillsammans med en grupp superduktiga affärsrådgivare och att jobba med spännande och viktiga projekt där vi kan bidra till att hjälpa våra uppdragsgivare att nå sina mål.

Vi kommer garanterat se mer av Tobias framöver, varmt välkommen till oss!