Samhällsbyggnad - tillsammans utvecklar vi Sverige

Inom området för entreprenad, fastigheter och samhällsbyggnad krävs hög kompetens för att lägga pengarna på rätt saker och skapa långsiktig effektivitet. Våra affärsrådgivare är specialister på branschens alla utmaningar som till exempel entreprenadupphandling.

Tillbaka till Adda AffärsConcepts huvudsida

Lyftkranar

Affärsrådgivarna i vårt samhällsbyggnadsteam arbetar med kunder inom bland annat fastigheter och fastighetsskötsel, samhällsplanering, transporter, VA-nät och anläggningar, elnät, fjärrvärme och kyla samt återvinning.

Vi genomför en stor bredd av uppdrag, till exempel

 • Upphandling av bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader (AMA), både mindre entreprenader och större komplexa projekt
 • Upphandling av fastighetstjänster (Aff) som t.ex. lokalvård
 • Upphandling av komplexa driftentreprenader (Aff)
 • Entreprenadjuridik (AB, ABT, ABK, ABM, ABFF)
 • Rådgivning inom juridiska frågor kopplade till LOU, LUF, LUFS, LUK och kringliggande lagar
 • Transport- och kollektivtrafiksupphandlingar
 • Stöd vid överprövningar
 • Projektledning
 • Upphandling av tjänstekoncessioner
 • Upphandling av tekniska konsulter (AMA)
 • Utredningar
 • Rådgivning under eller inför samverkansentreprenader, OPS och andra samverkansformer
 • Säkerhetsskyddade upphandlingar
 • Ordinarie och skräddarsydda utbildningar
 • Rådgivning kring upphandling av lokalhyresavtal samt hyresundantaget.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans!

Adda AffärsConcept har fördjupad kompetens inom upphandlingslagstiftning kopplat till lokalanskaffningsprocessen och har för SKRs räkning hjälpt till att ta fram vägledningar inom området. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig arbeta strategiskt och ändamålsmässigt med den här typen av frågor och upphandlingar.

2019 trädde den nya Säkerhetsskyddslagen i kraft. Lagen förydligar krav på skydd för verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet och innebär ökade krav vid genomförande av offentliga upphandlingar som rör sådana verksamheter. Vi har bred kunskap inom  säkerhetsskydd och hjälper dig gärna.

Verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad

Jonas Frändestam

Jonas Frändestam

Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 59 34
Mobil:
076 213 49 53
Skicka e-post

I dagsläget är vi 11 affärsrådgivare som är specialiserade inom området för entreprenad, fastighet och samhällsbyggnad. Klicka på länken ovan för att läsa mer om var och en av oss. 

Adda AffärsConcepts affärsrådgivare kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig i offentlig sektor att göra lyckade affärer!

Två affärsrådgivare på kontor

Är du vår nästa medarbetare?

Vi letar ständigt efter Sveriges vassaste medarbetare, mest kunniga och kreativa rådgivare och konsulter som vill växa in i vårt framgångsrika team. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss och connnecta med oss nedan.