Samhällsbyggnad - tillsammans utvecklar vi Sverige

Inom området för entreprenad, fastigheter och samhällsbyggnad krävs hög kompetens för att nyttja ekonomiska resurser på bästa sätt och skapa långsiktig effektivitet. Våra affärsrådgivare i teamet för samhällsbyggnad har djup juridisk kunskap inom entreprenad, LOU och LUF liksom lång praktisk erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen.

Tillbaka till Adda AffärsConcepts huvudsida

Lyftkranar

Vi är specialister på branschens alla utmaningar inom bland annat bygg-, mark-, installation och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster och konsulter. Vi leder ert projekt från idé till implementering och kan bistå med såväl strategisk och juridisk rådgivning och analys, som att driva en hel upphandling från start till mål. Genom vår starka förankring i juridiken och affärsmässiga förståelse för branschen hjälper vi er som offentlig aktör att nå era mål.

Vi genomför en stor bredd av uppdrag, till exempel

  • Upphandlingar av:

- bygg-, anläggnings- och installationsentreprenader (AMA), både mindre entreprenader och större komplexa projekt
- fastighetstjänster (Aff) som t.ex. lokalvård
- tekniska konsulter (AMA)
- komplexa driftentreprenader (Aff)
- transport- och kollektivtrafik
- tjänstekoncessioner
- SUA (säkerhetsskyddade upphandlingar)
- hyresavtal och hyresvärdsupphandling

  • Rådgivning inom:

- entreprenadjuridik (AB, ABT, ABK, ABM, ABFF)
- juridiska frågor kopplade till LOU, LUF, LUFS, LUK och kringliggande lagar
- lokalhyresavtal samt hyresundantaget
- samverkansentreprenader, OPS och andra samverkansformer

  • Stöd vid överprövningar

  • Projektledning

  • Utredningar

  • Ordinarie och skräddarsydda utbildningar

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans!

Adda AffärsConcept har fördjupad kompetens inom upphandlingslagstiftning kopplat till lokalanskaffningsprocessen och har för SKRs räkning hjälpt till att ta fram vägledningar inom området. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig arbeta strategiskt och ändamålsmässigt med den här typen av frågor och upphandlingar.

2019 trädde den nya Säkerhetsskyddslagen i kraft. Lagen förydligar krav på skydd för verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet och innebär ökade krav vid genomförande av offentliga upphandlingar som rör sådana verksamheter. Vi har bred kunskap inom  säkerhetsskydd och hjälper dig gärna.

Verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad

Jonas Frändestam

Jonas Frändestam

Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept
Tel:
08 709 59 34
Mobil:
076 213 49 53
Skicka e-post

I dagsläget är vi tolv affärsrådgivare som är specialiserade inom området för entreprenad, fastighet och samhällsbyggnad. Klicka på länken ovan för att läsa mer om var och en av oss. 

Adda AffärsConcepts affärsrådgivare kombinerar affärsfokus med juridisk kompetens och hjälper dig i offentlig sektor att göra lyckade affärer!

Två affärsrådgivare på kontor

Är du vår nästa medarbetare?

Vi letar ständigt efter Sveriges vassaste medarbetare, mest kunniga och kreativa rådgivare och konsulter som vill växa in i vårt framgångsrika team. Läs mer om hur det är att arbeta hos oss och connnecta med oss nedan.