Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

24 oktober 2022

Upphandlingsadvokaten som ska hjälpa Adda AffärsConcepts kunder i kniviga lägen

Efter många år på advokatbyråer och Trafikförvaltningen i Region Stockholm har Pernilla Carlsson Rasiwala valt att börja på Adda. Här vill hon bidra med sin långa erfarenhet inom offentlig upphandling både från inköps- och leverantörssidan, för att skapa offentliga affärer som gör nytta för samhället.

nyhets bild

Sedan 2004 har Pernilla Carlsson Rasiwala arbetat nästan uteslutande med upphandling. Hon halkade in på det spåret under sin tid på advokatbyrån Cederquist som hade många offentliga aktörer bland sina klienter.

   - Genom en äldre, erfaren kollega som bland annat arbetat med implementeringen av upphandlingslagstiftning i flera utvecklingsländer fick jag tidigt i karriären möjlighet att lära mig massor om upphandling och vilken positiv kraft det kan vara i samhället. Det väckte ett starkt intresse hos mig som inte har svalnat sedan dess, berättar Pernilla.

Eftersom ingen annan på byrån brann för upphandlingsfrågor lika mycket som Pernilla fick hon möjlighet att ta helhetsansvar och utveckla både området och sin egen kunskap.

Att förstå både inköps- och leverantörssidan är en nyckel

Efter sju år kände Pernilla att hon behövde verklig erfarenhet från att arbeta i offentlig sektor för att bättre förstå sina kunder och deras utmaningar. Då tog hon anställning på SL, idag Trafikförvaltningen i Region Stockholm, som bolagsjurist där hon fick möjlighet att fördjupa sig i LUF och försörjningssektorn.

- Arbetet på SL var väldigt utvecklande för mig, det lärde mig hur upphandling funkar på riktigt och vilka utmaningar offentlig sektor sitter med när de upphandlar, berättar hon. De erfarenheterna var otroligt värdefulla för mig när jag efter några år återvände till byråvärlden igen, eftersom de gjorde min rådgivning så mycket mer direkt tillämpbar i verksamheterna hos mina klienter.

På senare år har Pernilla kommit att arbeta främst med leverantörsidan vilket har gett henne nya infallsvinklar som hon tror kan komma till stor nytta i hennes nya roller hos Adda.

- Att förstå båda parter är en nyckel för att göra bra affärer, säger hon. Det är viktigt att inte vara övertygad om att endast ena sidan har rätt utan försöka förhålla sig objektiv. Det finns uppfattningar om brister hos ”den andra parten” både hos upphandlande myndigheter och leverantörer, men det finns också reella utmaningar som man kanske inte alltid är medveten om. Jag vill minska misstron mellan grupperna och visa var vi kan hitta lösningar

”Jag lockas inte av att tävla”

Inspirationen till att byta jobb och börja hos Adda fick Pernilla på en upphandlingskonferens i våras. Hon tyckte att flera av talarna upprätthöll sig kring budskapet att det är möjligt att åstadkomma nästan vad som helst med offentlig upphandling, bara man vet vad man vill åstadkomma.

- Där och då insåg jag plötsligt hur kraftfullt verktyg upphandling är och hur jag kan göra nytta med mina kunskaper. Jag är erfaren, jag kan spelreglerna och jag har drivkraften att använda mina ”skills” för att göra något gott för samhället!

Kort efter konferensen tog Pernilla kontakt med Addas vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell med avsikten att tillsammans med henne skriva en artikel om just offentlig upphandling som ett effektivt verktyg för förändring. Under mötet med Eva-Lotta insåg Pernilla vilken stor och viktig roll Adda som organisation har att spela i den offentliga verksamheten.

- Det finns fantastiska möjligheter att göra nytta för samhället med Adda som plattform, säger Pernilla.

Det var det som ledde till att hon nu under hösten väljer att ansluta sig till Adda som affärsrådgivare och jurist.

   - Jag har inför anställningen haft otroligt bra dialog med verksamhetsområdeschef Helena Ottosson Kraus på Adda AffärsConcept och chefsjurist Åsa Edman på Adda i vilkas team jag kommer dela min tid, och är verkligen redo att börja göra nytta för samhället nu. Mina drivkrafter har förändrats över åren. Jag lockas inte alls längre av att tävla mot andra och klättra snabbast på karriärstegen. Nu är min drivkraft i stället att bidra till en positiv samhällsutveckling. Adda känns som helt rätt utgångspunkt för att göra det, förklarar hon.

”Dialog gör att det blir färre överprövningar”

Nu vill Pernilla med sin långa erfarenhet i ryggen hjälpa det offentliga och Addas kunder att göra bättre affärer.

- Jag hoppas kunna bidra till att lösa komplexa situationer där man kanske måste vara mer pragmatisk än vad man kan läsa sig till i regelverket. Genom min erfarenhet kan jag göra välgrundade riskanalyser och utifrån dem presentera avvägda förslag för hur kunderna bäst kan gå vidare i olika situationer.  

Det är viktigt för Pernilla att inte tappa leverantörsperspektivet i uppdragen. Tvärtom vill hon vara en kraft för att öka leverantörsdialogerna och bygga broar mellan parterna.

- Dialog gör att det blir färre överprövningar. När jag arbetade med LUF på SL var förhandlad upphandling huvudregeln. Jag märkte tydligt att förhandlingen hade positiv påverkan på förtroendet mellan parterna. Leverantörerna upplevde att de blev tagna på allvar när upphandlingsteamet lyssnade på dem under förhandlingarna, och jag uppfattade att de därför tyckte det var mer schysst att förlora ett sådant uppdrag. I synnerhet när de fick muntlig feedback på sina anbud efter tilldelningsbeslutet. Förhandling är ju tyvärr inte lika vanligt när man jobbar med LOU, men med mer förhandlad upphandling och dialog tror jag att vi kan skapa bättre förutsättningar för båda sidor, avslutar Pernilla.

Helena Ottosson Kraus, chef för verksamhetsområde Upphandlings- och affärsjuridik på Adda AffärsConcept där Pernilla kommer lägga större delen av sin tid som affärsrådgivare, är mycket glad över de nya kompetenser Pernilla för med sig till teamet:

- Vi tror att vi nu ytterligare kan förstärka vår kompetens i att stötta våra kunder i hela försörjningskedjan, eftersom rekryteringen av Pernilla innebär större möjligheter till expertis inom upphandlingsjuridiken, säger Helena. En av de tjänster vi erbjuder våra kunder är att agera ombud i överprövningsprocesser och i den delen ser vi Pernilla som ett mycket starkt tillskott.

Läs mer om Adda AffärsConcepts verksamhetsområde Upphandlings- och affärsjuridik

Med stark förankring i juridiken och affärsmässig förståelse hjälper våra specilalister dig att nå dina upphandlingsmål. Läs mer och kontakta oss

Om Pernilla Carlsson Rasiwala

Pernilla kommer senast från sin egen advokatbyrå, Advokatfirman Elici, där hon arbetat uteslutande med offentlig rätt och i synnerhet offentlig upphandling. Från den 7 november 2022 axlar hon rollen som Affärsrådgivare på Adda AffärsConcept kombinerat med inhopp som bolagsjurist på Addas juridiska avdelning.

När hon inte arbetar brinner Pernilla för människors välmående. Därför håller hon klasser i yinyoga och meditation . Pernilla skriver också en bok med förhoppningen om att den ska kunna hjälpa människor att hitta en väg ur olika typer av kroniska tillstånd med utgångspunkt i hennes egna erfarenheter av långtidscovid.