Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

17 maj 2023 Organisation | Utbildningar | Upphandling

I tuffa tider är upphandling en strategiskt viktig fråga för kommuner och regioner

Välfärden står inför stora utmaningar. Kompetensförsörjning inom offentlig sektor är en ständig aktuell fråga, behovet av välfärd fortsätter att öka samtidigt som utvecklingen i samhället går snabbare än någonsin. SKR:s ekonomirapport visar att kommuner och regioner står inför en stor ekonomisk utmaning de närmsta åren till följd av bland annat hög inflation, stigande räntor och en annalkande lågkonjunktur. Samtidigt fortsätter investeringsutgifterna ligga på en hög nivå. 

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menar att en viktig strategisk fråga för kommuner och regioner i tuffa tider är inköp och upphandling, där hela organisationen måste tänka på ett nytt sätt. 

- Många verksamheter behöver tänka i ett större perspektiv och mer långsiktigt när de ska göra en upphandling. Vi löser inte framtidens utmaningar med gårdagens lösningar. Det går bara att till en viss gräns göra upphandlingar med lägre pris på det man redan har. Efter det måste man lyfta upphandling till att handla om hur man ska leverera välfärd, och där behöver hela organisationen förstå sin del, säger Annika. 

Ny utbildning i offentlig upphandling – för hela organisationen 

För att hjälpa kommuner och regioner att bli mer strategiska och långsiktiga i sina upphandlingar och inköp har Adda Kompetens och Adda AffärsConcept tillsammans tagit fram en digital utbildning i tre moduler för att stärka kunskapen hos nämnder, chefer, verksamhetsutvecklare och upphandlare. 

- Utbildningen vänder sig i första hand till dig som inte dagligdags arbetar med offentlig upphandling. Vi vill ge politiker, chefer och medarbetare i kommunal och regional verksamhet en stabil grund att stå på för att använda offentlig upphandling som ett verktyg för att nå både verksamhetsmål och ekonomiska mål. säger Jenny Birkestad, affärsområdeschef på Adda Kompetens. 

Utbildningen riktar sig framför allt till politiker i inköpstunga nämnder, chefer på förvaltnings-, verksamhets- och enhetsnivå, verksamhetsutvecklare och strateger samt upphandlare. 

- Upphandlare behöver bli bättre på att samverka mer med verksamheten för att förstå behovet bättre. Samtidigt behöver de också ha en dialog med leverantörer för att förstå möjliga lösningar, och ha koll på regelverket för att veta hur en upphandling kan anpassas efter de behov som finns, säger Charlotte Murray, affärsområdeschef på Adda AffärsConcept.

Gå flera för lägre avgift

Vill du att fler i din organisation ska gå utbildningen? Då kan vi erbjuda organisationslicens. Nytt för den här utbildningen är att vi dessutom kan erbjuda volymrabatt särskilt framtagen för nämnder samt kommun- och regionfullmäktige. Ta kontakt med vår rådgivare Tommy Eriksson för att få veta mer.

Modulen för upphandlare och inköpare beräknas komma i juni.

Kontakt person bild
Tommy Eriksson
Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 59 81
070-527 59 81

Testa delar av innehållet i utbildningen helt gratis, för att få en känsla för innehåll och upplägg.