Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

3 juni 2024

Eskilstuna kommun satsar på gemensam kompetensutveckling för chefer

Just nu pågår Addas Chefsprogram för välfärdens digitalisering, en utbildning för chefer i offentlig sektor som vill stärka sin förmåga att leda digitalisering och öka den digitala mognaden i sin organisation. Några som deltar i vårens omgång är Eskilstuna kommun, som valt att investera i en gemensam kompetensutveckling för några av kommunens nyckelpersoner i den digitala omställningen.

nyhets bild

Offentlig sektor står inför en till synes omöjlig ekvation – att leverera 125 % välfärd med 75 % av resurserna. Bakom siffrorna finns bland annat demografiska förändringar, ekonomiska utmaningar och ett tufft kompetensförsörjningsläge. För att möta invånares behov och säkerställa fortsatt verksamhetskvalitet och relevans lyfts ofta digitalisering som en del av lösningen.

Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling, där digitala lösningar används för att effektivisera det som redan görs och/eller att hitta nya, innovativa sätt att göra saker på. Det handlar om förändrade beteenden, arbetssätt och processer med stöd av data och ny teknik.

”Förflyttar både infrastruktur och kultur”

Eskilstuna kommun är mitt uppe i ett arbete att ställa om sitt digitaliseringsprogram. Som en del i detta går fem chefer, alla med olika typer av roller, från kommunen Addas chefsprogram.

- Vår förhoppning med den här utbildningen är att skapa en riktning av vart vi ska, och sätta våra nästa steg att ta. En kommungemensam enad resa där vi levererar mer välfärd samtidigt som vi förflyttar både infrastruktur och kultur till att bli alltmer möjliggörande för våra kommande omställningar, säger Frédéric Rambaud, digitaliseringschef i Eskilstuna kommun.

Chefsprogrammet syftar till att stärka chefer i offentlig sektor och ge bättre förutsättningar för att arbeta med digitaliseringsfrågor utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv. Här fördjupar man sig i nyckelområden inom digitalisering och digital mognad utifrån rollen som högre chef.

- Det är värdefullt med samverkan med andra chefer som är i samma situation. Det vi står inför kommande år är en resa som vi kan göra tillsammans inom sektorn. Vi har kommit olika långt och har samlade erfarenheter som är till stor nytta för att ta oss vidare med digitalisering och nya arbetssätt, säger Ann Hedlund, IT-chef i Eskilstuna.

Fler behöver känna gemensamt ägandeskap för digitalisering

Från Eskilstuna deltar en utvecklingschef och en kommunikationschef från två kärnverksamheter: vård- och omsorgsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. De två närmst berörda IT-cheferna deltar också i utbildningen, samt kommunens digitaliseringschef som har det övergripande ansvaret för att leda och samordna organisationens omställning.

- Vi skapar den här resan tillsammans. I slutändan handlar det om att göra Eskilstuna ännu bättre för de som lever och verkar här. För att lyckas med det behöver vi vara flera som känner ett gemensamt ägandeskap för digitalisering, säger Frédéric Rambaud.

Förhoppningen med utbildningen är också att cheferna ska få ett gemensamt språk kring dessa frågor och att de tillsammans kan resonera och reflektera över hur de tar nästa steg.

Sveriges främsta expert inom offentlig sektors digitalisering

Vårens omgång startade 3 april och pågår fram till 12 juni. Programmet består av fem lärarledda träffar som varvas med självstudier och arbete med en arbetsintegrerad hemuppgift. De lärarledda träffarna hålls av några av Sveriges främsta experter inom offentlig sektors digitalisering: Johan Magnusson, Charlotta Kronblad och Tomas Lindroth.

- Vi är väldigt nöjda med chefsprogrammet. Dels får vi bekräftelse på det vi redan vet, samtidigt är kursledarna också bra på att sätta saker i en kontext och ett sammanhang så att man bättre förstår var vi befinner oss i den digitala omställningen, säger Marie Gunnarsson, enhetschef Utveckling-digitalisering.

Chefsgruppen från Eskilstuna är överens om att programmet också ger många nya insikter.

- Det är värdefullt för oss i vår fortsatta resa och vi har fått med oss många viktiga ”kom ihåg”, till exempel behovet av formell politisk förankring även om det är en process som tar tid. Nu ser vi fram emot att tillämpa våra nya kunskaper i praktiken, avslutar Patrik Nilsson, utvecklingschef på vård- och omsorgsförvaltningen.

Vill du gå nästa omgång av Chefsprogrammet?

Nästa omgång av Chefsprogram för välfärdens digitalisering startar den 2 september. 50% av utbildningen är redan fullbokad, så boka din plats redan idag!

Kontakt person bild
Tommy Eriksson
Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 59 81
070-527 59 81