Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Chefsprogram för välfärdens digitalisering

Vill du stärka din förmåga att leda digitalisering och öka den digitala mognaden i din organisation? I det här programmet får du som högre chef i offentlig sektor fördjupa dig i digitaliseringens roll för att möta välfärdens utmaningar, under ledning av några av Sveriges främsta experter på området.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
För dig som arbetar som högre chef i offentlig sektor, till exempel som utvecklingschef/direktör, digitaliseringschef/direktör, IT-chef/direktör eller administrativ chef/direktör.
Pris
16 225 kr

Priset är exklusive moms. I priset ingår boken Offentlig sektors digitalisering samt webbutbildningen Tjänstedesign – introduktionsutbildning.

Praktisk info
Blandat lärande
Grundkurs
5 träffar à 3 timmar + självstudier.
Distans
2 sep - 11 nov
11 av 25 platser kvar
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Om programmet

Offentlig sektor står inför en till synes omöjlig ekvation – att leverera 125 % välfärd med 75 % av resurserna. Bakom siffrorna finns bland annat demografiska förändringar, ekonomiska utmaningar och ett tufft kompetensförsörjningsläge. För att möta våra invånares behov och säkerställa fortsatt verksamhetskvalitet och relevans lyfts ofta digitalisering som en del av lösningen.

Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling, där digitala lösningar används för att  effektivisera det som redan görs och/eller att hitta nya, innovativa sätt att göra saker på. Det handlar om förändrade beteenden, arbetssätt och processer med stöd av data och ny teknik. Det kan möjliggöra smarta, innovativa och mer resurseffektiva arbetssätt som möter invånares förväntningar och behov. Det kan också bidra till att kommuner och regioner blir mer attraktiva arbetsgivare. Den svenska välfärden kan till och med bli en internationell föregångare inom välfärdsutveckling, trots de stora utmaningar vi står inför.

Lär tillsammans med andra i liknande roller

Det här programmet är till för att stärka dig som högre chef och ge dig förutsättningar för att kunna arbeta med digitaliseringsfrågor utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv. Du fördjupar dig i nyckelområden inom digitalisering och digital mognad utifrån din roll som högre chef.

Programmet består av fem lärarledda träffar som varvas med självstudier och arbete med en arbetsintegrerad hemuppgift. De lärarledda träffarna hålls av några av Sveriges främsta experter inom offentlig sektors digitalisering och dina kurskamrater består av andra högre chefer från olika delar av den offentliga sektorn.

Mål

Programmet syftar till att stärka din förmåga att leda digitalisering och öka den digitala mognaden i din organisation.

Efter programmet ska du känna till:

  • De specifika utmaningarna som finns kring ledning och styrning av digitalisering i offentlig sektor, men också dess möjligheter. 
  • Vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och för offentlig sektor specifikt, utifrån exempel från olika verksamheter samt genom aktuell forskning. 
  • Konkreta modeller, metoder och hjälpmedel för hur du i din roll som chef kan säkerställa ändamålsenlig digitalisering i din organisation.

Programmet, som har plats för max 25 deltagare, ger dig även chansen att lära och dra nytta av andra deltagares erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtida samverkan.

Tips! Kroka gärna arm med en kollega och gå utbildningen tillsammans, så kan ni kan stötta varandra och hjälpas åt att omsätta era kunskaper i praktiken på hemmaplan.

Datum

Hösten 2024: 2 september, 16 september, 30 september, 14 oktober och 11 november. Träffarna hålls kl.13:00 till 16:00 digitalt via Zoom.

Våren 2024 (fullsatt): 3 april, 17 april, 2 maj, 15 maj och 12 juni. 

Samarbete med SKR

I alla våra lärarledda utbildningar inom digitalisering och innovation samarbetar vi med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att säkerställa kvalitet och relevans för SKR:s medlemmar.

Upplägg

Programmet bygger på blandat lärande – en kombination av digitala lärarledda träffar och individuella självstudier.

Under programmet får du tillgång till en digital plattform där kursmaterial delas och där det finns möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Lärarledda digitala träffar
  • De fem lärarledda digitala träffarna är tre timmar långa och hålls med några veckors mellanrum. 
  • Träffarna hålls klockan 13.00-16.00. 
  • På de lärarledda träffarna varvas föreläsningar med diskussioner i helgrupp och mindre grupper, där du får möjlighet att ställa frågor, lyfta utmaningar och dela erfarenheter med andra deltagare.
  • Teman för träffarna är: Digitalisering, Styrning, Organisering och Strategi, samt en avslutande träff när vi sammanfattar programmet och blickar framåt.

chefsprogram teman (1).jpg

Självstudier och arbetsintegrerad uppgift
  • Mellan varje träff förväntas du avsätta ungefär 2 timmar för självstudier och arbete med en arbetsintegrerad uppgift.
  • Självstudierna kan till exempel bestå av att titta på inspelade föreläsningar, läsa litteratur eller lyssna på en podd.
  • Den arbetsintegrerade uppgiften är en chans att träna på att omsätta nyvunna kunskaper och verktyg i praktiken, i din arbetsvardag som chef.

Tjänstedesignutbildning och bok om välfärdens digitalisering ingår

Som deltagare programmet får du även boken Offentlig sektors digitalisering samt tillgång till webbutbildningen Tjänstedesign – introduktionsutbildning i ett helt år.

Enligt modellen Digital mognad är användarinvolvering en av 26 principer som offentliga organisationer behöver omfamna för att arbeta framgångsrikt med digitalisering. Genom att man i tidigt skede involverar användare och utgår från deras behov skapas förutsättningar för att de tjänster som tas fram, digitala som analoga, fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. Tjänstedesign är ett effektivt arbetssätt som används brett i den offentliga sektorn för att arbeta med just användarinvolvering i utvecklings- och innovationsprocesser. Webbutbildningen ger dig en övergripande förståelse för tjänstedesign och hur det kan användas i din organisation.

Du får tillgång till boken och webbutbildningen efter att sista avbokningsdag har passerat, cirka två veckor före programstart.

Lärare 

Programmet har tre huvudlärare – Johan Magnusson, Charlotta Kronblad och Tomas Lindroth - med ansvar för innehåll. Därutöver kommer du att få ta del av gästföreläsningar från ledande experter inom områden som rör välfärdens digitalisering.

Johan_Magnusson_small.jpg
Johan Magnusson

Johan Magnusson är professor verksam vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet, och föreståndare för SCDI Göteborg. Förutom att han är upphovsman till modellen DiMiOS (Digital Mognad i Offentlig Sektor) är han också en uppskattad föreläsare, samt medförfattare till boken Offentlig sektors digitalisering.

Läs mer

CharlottaKronblad-small.jpg
Charlotta Kronblad

Charlotta Kronblad är doktor i digital transformation från Chalmers Tekniska Högskola, och är idag postdoktor vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet. Hon har tio års erfarenhet från eget arbete som jurist (i domstol, på advokatbyrå samt som bolagsjurist) och i sin forskning fokuserar hon på möjliggörande juridik, ledarskap och AI samt vilka nya krav på juridiken, och juridiska institutioner, som dagens snabba digitalisering av samhället medför.  

Läs mer

TomasLindroth-new.jpg
Tomas Lindroth

Tomas Lindroth är lektor i Informatik vid Göteborgs universitet och en uppskattad föreläsare. Han leder Sveriges största forskargrupp inom Informatik med fokus på samhällets digitalisering och hans egen forskning fokuserar på offentlig sektors digitalisering. Tomas är även medgrundare till forskningskonsortiet Digital Förvaltning, samt medförfattare till boken Offentlig sektors digitalisering.

Läs mer

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.

Har du frågor?

Tommy Eriksson och Rickard Ahlberg

Du når oss enklast på kompetens@adda.se eller genom att boka ett möte direkt med oss.

Har du frågor om din anmälan? Vänligen kontakta kursadmin@adda.se

En av modellerna som du lär dig om på programmet är DiMiOS (Digital Mognad i Offentlig Sektor). Modellen hjälper er att rikta dialogen om digitalisering bort från tekniken, till underliggande frågor som rör styrning, organisering och strategi. 

Liknande utbildningar:
Du kanske också vill kolla in: