Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

6 februari 2024 Lärande | Utbildningar | Digitalisering | Innovation

Kompetens i fokus – Carl Heath

I en värld präglad av snabb digitalisering och ökad komplexitet står den offentliga sektorn inför betydande utmaningar och möjligheter. Digital resiliens och effektiv styrning är nu centrala frågor för att säkerställa stabilitet, samtidigt som det krävs nya förmågor för att navigera genom förändringar och driva förnyelse och transformation. Vi har pratat med forskaren Carl Heath om de här frågorna. 

Carl är forskare vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI) och aktuell som kursledare för utbildningen Leda och organisera för förnyelse och transformation, ett samarbete mellan SKR, Adda och Partnerskapet LOFT. Carl arbetar även på RISE som senior forskare och fokusledare för digital resiliens.

Varför är digital resiliens och digital styrning angelägna frågor för den offentliga sektorn?

Vi lever i en tid av förändring och i ett samhälle där digitalisering spelar en central roll. Samhällets framsteg och stabilitet hänger nu i hög grad på digitala tjänster och system. Vi strävar efter att vårt digitala samhälle ska vara robust och motståndskraftigt i alla lägen – vare sig det är i vardagen, i kriser eller under krig. Då måste vi skapa system som inte bara är starka från början, utan också har förmågan att återhämta sig när det behövs.

För att skapa dessa förutsättningar i offentlig verksamhet är frågan om hur vi kan leda och organisera för förnyelse och transformation central, och det är just dessa frågor som jag intresserar mig för i min forskning.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för ledare i den offentliga sektorn som ska leda och styra för förnyelse och transformation?

Förmågan att leda och organisera inom en politiskt styrd struktur är en komplex verksamhet, där fokus traditionellt har legat på kvalitetsarbete och gradvisa förbättringar. Men i turbulenta tider med hög förändringstakt behöver vi också kunna leda och organisera verksamhet vi inte har erfarenhet eller kunskap inom. Vi behöver därför hitta en bättre balans mellan att bevara och utveckla befintlig kunskap samt att ha förmåga att förnya och organisera innovationsinitiativ.

Vad tänker du att ledare i den offentliga sektorn ska fokusera på i sitt ledarskap kopplat till förnyelse och transformation?

För att leda och organisera för förnyelse och transformation, där samhällets digitalisering är en viktig del, behöver vi se ett framtidsfokuserat och målsökande ledarskap, som har förmåga att leda i osäkerhet.  

Det behövs också en ledning som främjar en kultur och arbetssätt för förnyelse, med tillit som grund. Ett tillitsbaserat sätt att leda och organisera knyter väl samman till de principer som är utgångspunkten för att utveckla innovationsledningssystem i en organisation.

Att skapa en lärande och nyfiken organisation, där tillit och psykologisk trygghet är viktiga delar, är några av de aspekter som behöver finnas på plats för att åstadkomma en kultur och ett klimat för innovation.

Slutligen, vilka utmaningar kopplat till offentlig sektors digitalisering tror du kommer vara mest framträdande de kommande åren? Och vilken roll spelar lärandet för att vi ska kunna ta oss an dessa utmaningar?

Samhällets transformation med en ökad digitalisering och hastig utveckling av AI påverkar både hur vi arbetar och med vad. Men därutöver påverkar också ett instabilt geopolitiskt läge, klimatförändringar, en utmanande demografisk utveckling och en volatil världsekonomi också offentlig sektors förutsättningar.

Att skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande i arbetslivet är avgörande för att organisationer och dess medarbetare ska kunna hantera den typen av transformation. Då blir det viktigt med ett arbetsintegrerat och kollegialt lärande. Men också samverkan med aktörer som akademi och institut, som kan bidra med kunskap och verktyg för att möjliggöra mera gynnsamma förutsättningar för förnyelse och transformation.

Om Kompetens i fokus

Kompetens i fokus är en serie där du får träffa olika experter som delar med sig av sin kunskap inom olika ämnen, som förhoppningsvis kan inspirera och stärka dig i din arbetsvardag.

Vad eller vem vill du läsa om framöver? Skicka gärna in ditt tips till emma.stahl@adda.se med ämnesrubrik ”Kompetens i fokus”.

 

Leda och organisera för förnyelse och transformation

Den här kursen vänder sig till dig som arbetar som chef, beslutsfattare, strateg, handläggare eller liknande inom en offentlig organisation såsom kommun, region eller annat offentligt organ med ansvar för förnyelse och innovation.

Nästa omgång startar 8 mars. 

Läs mer