Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Lärande - en förutsättning för välfärdsutveckling genom digitalisering

En förutsättning för att lyckas utveckla välfärden genom digitalisering är kontinuerlig kompetensutveckling och tillgång till helt nya kompetenser. När teknikutvecklingen går allt snabbare blir våra kompetenser och våra förmågor allt snabbare utdaterade än tidigare. Förr lärde man inför arbetslivet, idag talas det allt mer om lärande som en del av arbetslivet. Hur kan vi, både som individer och organisationer, accelerera vårt lärande?

Datum: 21 maj
Tid: 09.00 - 12.00
Plats/ort: Digitalt via Teams
Type: Seminarium

Det är i verksamheterna som värdet av välfärden skapas, utveckling sker, kompetenser utvecklas och arbetssätt förändras. Genom digitalisering kan vi skapa möjligheter att effektivisera verksamheter och på bred front införa nya arbetssätt och tjänster.

En förutsättning för att lyckas införa nya arbetssätt och tjänster är kompetensutveckling och tillgång till helt nya kompetenser. När teknikutvecklingen går allt snabbare blir våra kompetenser och våra förmågor allt snabbare utdaterade än tidigare. Vi behöver öka vår förmåga att tillgodogöra oss ny kunskap och omsätta nya färdigheter i praktiken. Förr lärde man inför arbetslivet, idag talas det allt mer om lärande som en del av arbetslivet.

I detta seminarium lyssnar vi in och resonerar kring framtidens lärande och lärande organisationer som en förutsättning för välfärdsutveckling genom digitalisering. Vi får ta del av forskning och goda exempel från både offentlig sektor och näringsliv.

Anmälan

Detta seminarium arrangeras inom ramen för kompetensforum för digital mognad och partnerprogram för leverantörer. Seminariet är kostnadsfritt för de organisationer som är medlemmar i Kompetensforum eller medlemmar i Partnerprogrammet. För övriga utgår en avgift och anmälan sker på SKR:s webb.

  • Anmälningslänk för dig som är icke medlem kommer inom kort

Medverkande 

Listan kommer att uppdateras inom kort.

Målgrupp

  • HR-chefer
  • HR-strateger, HR-partners, funktioner som verkar inom HR-området
  • Chefer och ledare
  • Strateger, verksamhetsutvecklare, projektledare
  • Funktioner som verkar inom digitaliseringsfrågor och IT

Moderatorer

  • Kristin Bernström, tjänsteansvarig, Adda
  • Olof Lönnroth, utvecklingsledare, Adda

Fördjupning - lärande efter seminarium

För Kompetensforums medlemmar arrangerar vi en uppföljande träff på vissa av seminarierna, varav detta seminarium är ett sådant. Dessa uppföljande träffar är till för fördjupat lärande, dialog och erfarenhetsutbyte mellan kommuner och regioner som ingår i Kompetensforum. Det är alltså ni deltagare som driver samtalet vidare med stöd av oss på SKR och Adda. 

Den uppföljande träffen sker den 29 maj kl. 10:00-11:00 och kräver anmälan.

Läs mer och anmäl dig här: Fördjupning Lärande i välfärden