Adda

HR

Inom denna kategori finns ramavtal för din HR-avdelning, till exempel bemanningstjänster och rekryteringstjänster. I portföljen finns även prenumerationstjänster. Vårt fokus är du ska lyckas med din laguppställning i din organisation.

Kontaktperson

Marie Eklund

Tel:
08 709 55 38
Skicka e-post

Avtalsansvarig Marie Eklund berättar om kategorin

"Vår ambition är att underlätta för dig att hitta rätt laguppställning.
Organisationer är ingenting utan sina människor. Därför ser jag som avtalsansvarig att det allra viktigaste är att vara i ständig dialog med våra kunder, marknader och branschföreningar för kunna erbjuda attraktiva tjänster inom HR-området. Det gör vi genom att vara aktiva med affärsanalyser, förstudier, leverantörs- och kunddialoger samt uppföljningar. Ett måste för att vara aktuell.

Utvecklingen inom HR:s ansvarsområde har gått från att vara en administrativ och operativ avdelning till att idag vara en funktion som även arbetar strategiskt och där både välmående och utveckling av organisationen står på agendan. Detta är utmanande för många HR-ansvariga och innebär fler ansvarsområden än tidigare.

Vår ambition är att underlätta och effektivisera för dig i din organisation. Tillsammans vill vi bidra till trygghet och välmående arbetsplatser med rätt laguppställning. Vi lägger mycket tid på att upphandla och kvalitetssäkra leverantörer så att du ska kunna känna dig trygg i leveranserna från våra ramavtal.

Här kan du välja utifrån ett brett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. I vårt senaste ramavtalstillskott erbjuder vi bland annat executive search, second opinion, rekryteringsannonser i sociala medier eller webbaserade arbetspsykologiska testverktyg. Vårt nya bemmaningsavtal har utökats med sex yrkeskategorier och interimschefer."

Ramavtal inom HR

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Bemanningstjänster 2020 2026-01-28 -
Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019 2025-05-02 -
Rekryteringstjänster 2019 2025-08-31 -