HR

Inom kategorin HR finns ramavtal som en HR-avdelning behöver, till exempel bemanningstjänster och rekryteringstjänster. I portföljen finns även prenumerationstjänster. Allt med fokus på att du ska lyckas med din uppgift att skapa en välmående organisation.

Kontaktperson

Marie Eklund

Tel:
08 709 55 38
Skicka e-post

Avtalsansvarig Marie Eklund berättar om kategorin

"Vår ambition är att underlätta för dig att hitta rätt laguppställning
Idag behöver vi vara betydligt mer snabbfotade och kunna ändra riktning för att hänga med i den snabba utveckling som sker i omvärlden inom HR-området.
Utvecklingen inom HR:s ansvarsområde har utvecklats från att ha varit en administrativ och operativ avdelning till att idag vara en funktion som också arbetar strategiskt. Där både välmående och utveckling av organisationen står på agendan. Vilket är utmanande för många HR-ansvariga och innebär fler ansvarsområden.

Vår ambition är att underlätta och effektivisera för dig i din organisation. Tillsammans vill vi bidra till trygghet och välmående arbetsplatser med rätt laguppställning. Vi lägger mycket tid på att upphandla och kvalitetssäkra leverantörer så du ska kunna känna dig trygg i leveranserna från våra ramavtal.
Här kan du välja utifrån ett brett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. I vårt senaste ramavtalstillskott erbjuder vi bl a Executive search, second opinion, rekryteringsannonser i sociala medier eller webbaserade arbetspsykologiska testverktyg.

Utveckling: Organisationer är ingenting utan sina människor. Därför ser jag som avtalsansvarig att det allra viktigaste är att vara i ständig dialog med våra kunder, marknader och branschföreningar för kunna erbjuda attraktiva tjänster inom HR-området. Det gör vi genom att vara aktiva med affärsanalyser, förstudier, leverantörs- och kunddialoger. Ett måste för att vara aktuell."

Ramavtal inom HR

Namn Nuvarande avtalstid Min status
Rekryteringstjänster 2019 2025-08-31 -
Prenumerationstjänster av tryckta och elektroniska tidningar och tidskrifter 2019 2025-05-02 -
Bemanningstjänster 2020 2026-01-28 -

Pågående upphandlingar inom HR

Upphandling Status Sista datum för anbud Planerad avtalsstart
Bemanningstjänster 2020 Pågående - Januari 2022