Bemanningstjänster inom skola STIC 2021

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Bemanningstjänster inom skola STIC 2021

2021-08-16 till 2025-08-16

Ramavtalet gäller under fyra år. När ramavtalet löpt i 18 månader kan Inköpscentralen vid behov säga upp ramavtalet med sex månaders uppsägningstid. Inköpscentralens målsättning är att avtalen ska löpa hela avtalsperioden och eventuella förändringar kommuniceras i så god tid som möjligt.

Ramavtalet omfattar

Ramavtalet omfattar bemanningstjänster inom flera olika områden:

 • Förskola
 • Grundskola
 • Gymnasium
 • Kökspersonal

Avrop sker för att tillgodose UMs löpande behov av skolpersonal vid t.ex. arbetstoppar eller ordinarie personals frånvaro.

Vem kan göra avrop:

 • Järfälla (212000‑0043)
 • Lidingö (212000-0191)
 • Sollentuna (212000-0134)
 • Sundbyberg (212000-0175)
 • Täby (212000-0118)
 • Upplands Bro (212000-0100)
 • Värmdö (212000-0035)

Så avropar och beställer du

Avrop och beställning för planerade uppdrag sker genom rangordning för respektive område. Avrop och beställning för akuta uppdrag sker till utsedd leverantör.

Med planerade uppdrag menas uppdrag där personal behövs om 3 dagar och framåt.
Med akuta uppdrag menas uppdrag där personal behövs samma dag, uppdraget får löpa max 5 arbetsdagar.

Stöd för avrop

Under fliken Leverantörer finns länk vid leverantörsnamnet som leder till kontaktuppgifter, prisbilagor och publicerat ramavtal.

Leverantörer

Skrivet om avtalet