2019

 • 27 januari 2022 | Utbildningar | Organisation | Digitalisering

  Kompetensförsörjning - en av välfärdens största utmaningar

  0
  Över 200 personer deltog vid årets första framtidsseminare om stabil försörjning, där vi idag samtalade kring kompetensförsörjningen som är en av välfärdens…
 • 25 januari 2022 | Utbildningar | Digitalisering

  För få i arbetsför ålder - så ser framtiden ut

  0
  För att upprätthålla välfärden måste samhället ställa om för att främja livslångt lärande och kompetensförsörjning. – Vi…
 • 12 januari 2022 | Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

  De globala målen: mål 5 och 10

  0
  Vad innebär mål 5 jämställdhet och mål 10 minskad ojämlikhet? Hur arbetar vi på Adda Inköpscentral med målen i våra upphandlingar? Här ger…
 • 16 december 2021 | Ramavtal | Hållbarhet

  Återbruk och cirkulär upphandling

  0
  Cirkulär ekonomi har snabbt blivit ett modeord som många upphandlade myndigheter har tagit till sig. Men vad innebär det för en organisation och hur får man till det? Många…
 • 15 december 2021 | Krönika

  ”Pandemin har påverkat oss på djupet”

  Eva-Lotta Löwstedt Lundell sitter framför en gran
  Eva-Lotta Löwstedt Lundell har nyligen passerat sex år som vd för Adda. Hon beskriver det själv som händelserika år där de två senaste åren haft en särskild…
 • 15 december 2021 | Övrigt hållbarhet

  Kolla in våra mallar för hållbarhetsanalys

  0
  Om du vill ha stöd i arbetet med att analysera hållbarhetsrisker inför en upphandling kan du nu ta del av våra nya mallar för hållbarhetsanalys.
 • 14 december 2021 | Krönika

  Krönika- Med strategisk försörjning i blickfånget

  0
  Adda AffärsConcepts affärsområdeschef Charlotte Murray, reflekterar över ännu ett år i pandemin och hur det satt strategisk försörjning än mer i strålkastarljuset…
 • 13 december 2021 | Upphandling | Ramavtal | Hållbarhet

  Det behövs bättre metoder för att upptäcka tvångsarbete

  0
  I samband med att Adda, Regionernas nationella samordning för hållbar upphandling och Svenska kyrkan förra veckan släppte en rapport om risken för tvångsarbete i it-leveranskedjorna…
 • 13 december 2021 | Krönika

  Årskrönika: Livslångt lärande

  0
  Genom att medskapa med kommuner, regioner, SKR och akademin vill Adda Kompetens trygga välfärdens kompetensförsöjning. Och bli en partner i det livslånga lärandets ekosystem…
 • 13 december 2021 | Karriär | Organisation

  Att bidra till samhällsnytta skapar intern stolthet på Adda

  Pandemin har ställt helt nya krav på arbetsgivare. Hemarbete, smittorisk, inställda event och nya digitala arbetssätt har varit ett faktum även på Adda. Daniel Yousefi…