Digitala HR-tjänster

På uppdrag av SKR tillhandahåller Adda Kompetens digitala HR-tjänster för välfärden.
Guider, analysverktyg och digitala utbildningar för att vässa både arbetssätt och kompetens.

Bakrundsbild för sidhuvud
Utbildning

Vill du stärka din förmåga att stödja digitalisering och bidra till din organisations utveckling? I det här programmet får du fördjupa dig i digitaliseringens roll för att möta välfärdens utmaningar, under ledning av några av Sveriges främsta experter på området.

Utbildning

Att skapa en lärande kultur är en viktigt förutsättning för att behålla och utveckla medarbetare och ledare med rätt kompetens, att vara en attraktiv arbetsgivare och klara kompetensutmaningen i kommuner och regioner. Tillsammans med SKR har vi tagit fram ett stöd för hur du som arbetar i välfärden kan utveckla en lärande kultur.

Utbildning

Rätt person på rätt plats! Kompetensbaserad rekrytering är en effektiv och träffsäker metod som bidrar till att du fokuserar på rätt saker genom hela rekryteringsprocessen.

Genom våra webbutbildningar i Allmänna bestämmelser (AB) får du grundläggande kunskap om kollektivavtalet Allmänna bestämmelser. Vi har utbildning för dig som är chef, arbetar inom HR eller lön.