Digitala HR-tjänster

På uppdrag av SKR tillhandahåller Adda Kompetens digitala HR-tjänster för välfärden.
Guider, analysverktyg och digitala utbildningar för att vässa både arbetssätt och kompetens.