Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

HR-program för välfärdens digitalisering

Vill du stärka din förmåga att stödja digitalisering och bidra till din organisations utveckling? I det här programmet får du som HR i offentlig sektor fördjupa dig i digitaliseringens roll för att möta välfärdens utmaningar, under ledning av några av Sveriges främsta experter på området.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
För dig som är anställd i offentlig sektor och jobbar inom HR, till exempel som HR-chef/-direktör, HR-partner, HR-strateg, HR-konsult eller liknande.
Pris
12 500 kr

Priset är exklusive moms. I priset ingår boken Offentlig sektors digitalisering samt webbutbildning Framtidens lärande i välfärden

Praktisk info
Blandat lärande
Grundkurs
5 träffar à 2,5 timmar + självstudier.
Distans
12 sept - 7 nov
8 av 30 platser kvar
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Om programmet

Offentlig sektor står inför en till synes omöjlig ekvation – att leverera 125 % välfärd med 75 % av resurserna. Bakom siffrorna finns bland annat demografiska förändringar, ekonomiska utmaningar och ett tufft kompetensförsörjningsläge. För att möta våra invånares behov och säkerställa fortsatt verksamhetskvalitet och relevans lyfts ofta digitalisering som en del av lösningen. Digitalisering är en lagsport och HR spelar en viktig roll i det arbetet.

I programmet kommer vi arbeta med hur HR än bättre kan bidra till välfärdsutveckling genom digitalisering. Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling, där digitala lösningar används för att effektivisera det som redan görs och/eller att hitta nya, innovativa sätt att göra saker på. Det handlar om förändrade beteenden, arbetssätt och processer med stöd av data och ny teknik. Det kan möjliggöra smarta, innovativa och mer resurseffektiva arbetssätt som möter invånares förväntningar och behov. Det kan också bidra till att kommuner och regioner blir mer attraktiva arbetsgivare. 

Det här programmet ger dig som jobbar med HR ökad kompetens och förmåga i att stötta organisationens digitala utveckling och förändring framåt. Du lär dig om HR:s roll som katalysator för digitalisering genom lärande och förändringsarbete. Du får även kunskaper inom HR:s egen digitala utveckling. Du utvecklar din kompetens och dina förutsättningar för att mobilisera förändringskraft.

Lär tillsammans med liknande roller

Det här programmet är till för att stärka dig som HR och ge dig förutsättningar för att än bättre kunna arbeta med digitaliseringsfrågor utifrån ett stödjande ledningsperspektiv. Du fördjupar dig i nyckelområden inom digitalisering och dess möjligheter och utmaningar utifrån din roll inom HR.

Programmet består av fem lärarledda träffar som varvas med självstudier och en arbetsintegrerad uppgift , så att du direkt kan omsätta din kunskap i praktiken. De lärarledda träffarna hålls av några av Sveriges främsta experter inom HR-området och offentlig sektors digitalisering och dina kurskamrater består av andra kollegor inom HR från olika delar av den offentliga sektorn.

Mål

Programmet syftar till att stärka din förmåga att stödja verksamhetens digitalisering och ge dig en djupare förståelse för hur HR kan bidra till omställning i din organisation.

Efter programmet ska du känna till:

 • Vad digitalisering innebär för samhället i stort och för offentlig sektor specifikt utifrån exempel från olika verksamheter och genom aktuell forskning, primärt på HR-området.
 • Hur AI kommer påverka arbetslivet och offentliga organisationer, särskilt HR.
 • Hur HR kan bidra till omställning och förändring genom digitalisering, vilka roller HR kan agera utifrån och hur dessa kan infrias och utövas i praktiken.
 • Vilka kompetenser och färdigheter som krävs av HR i dag och i framtiden.

Programmet, som har plats för max 30 deltagare, ger dig även chansen att lära och dra nytta av de andra deltagarnas erfarenheter och knyta värdefulla kontakter för framtida samarbete och samverkan.

Tips! Kroka gärna arm med en kollega och gå utbildningen tillsammans, så kan ni kan stötta varandra och hjälpas åt att omsätta era kunskaper i praktiken på hemmaplan. Vi kommer ge dig en ökad förståelse för hur HR-funktionen kan bidra till digitalisering genom att beskriva olika perspektiv på HR:s historiska och framtida digitala utvecklingsresa. Du kommer också att få ta del av olika lärandemodeller kopplat till HR och digitalisering och hur du och dina kollegor än bättre kan nyttja de digitala möjligheterna. Avslutningsvis kommer du också att få arbeta med feed forwardmodeller som hjälper dig att formulera din fortsatta utvecklingsresa inom HR och digitalisering.

Datum

Under hösten 2024 hålls programmet i september-november. Träffarna hålls digitalt klockan 09.00-11.30 följande datum:

 • 12 september
 • 26 september
 • 10 oktober
 • 24 oktober 
 • 7 november

Samarbete med SKR

I alla våra lärarledda utbildningar inom digitalisering och innovation samarbetar vi med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att säkerställa kvalitet och relevans för SKR:s medlemmar.

Upplägg

Programmet bygger på blandat lärande – en kombination av digitala lärarledda träffar och individuella självstudier. 5 träffar à 2,5 timmar + självstudier inför och mellan tillfällena à 1-2 timmar.

Under programmet får du tillgång till en digital plattform där kursmaterial delas och där det finns möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Lärarledda digitala träffar
 • De fem lärarledda träffarna är två och en halv timmar långa och hålls med några veckors mellanrum under cirka två månader.
 • Träffarna hålls klockan 09.00-11.30 den 12 september, 26 september, 10 oktober, 24 oktober och 7 november.
 • Under träffarna varvas föreläsningar med diskussioner i helgrupp och mindre grupper så att du kan ställa frågor, lyfta utmaningar och dela erfarenheter med andra deltagare.
 • Teman för träffarna är: Varför digitalisering, Digitalisering ur ett HR-perspektiv, Digitalisering i praktiken, Digitalisering och lärande samt en avslutande träff när vi sammanfattar programmet och blickar framåt.

imageoxhkk.png

Självstudier och arbetsintegrerad uppgift
 • Inför uppstarten av första träffen förväntas du avsätta 2 timmar för självstudier och en arbetsintegrerad uppgift.
 • Mellan varje träff förväntas du avsätta ungefär 1-2 timmar för självstudier och en arbetsintegrerad uppgift.
 • Självstudierna kan till exempel bestå av reflektion, att titta på inspelade föreläsningar eller läsa litteratur.
 • Den arbetsintegrerade uppgiften en är en chans att träna och tillämpa dina nyvunna kunskaper i din arbetsvardag.

Boken om välfärdens digitalisering och webbutbildning om framtidens lärande ingår

Som deltagare programmet får du även boken Offentlig sektors digitalisering samt tillgång till webbutbildningen Framtidens lärande i välfärden i ett helt år. 

Webbutbildning "Framtidens lärande i välfärden” är ett smörgåsbord som består av flexibla mikrodelar. Du kan kompetensutveckla dig själv genom att genomföra programmet i en given ordning eller utforska de delar som passar dig. Du kan också använda olika delar för att starta en lärande kultur i din verksamhet. Utbildningen hjälper dig att förstå hur lärande och utveckling hänger samman med omvärlden, samhällets och organisationens utveckling samt föreslå hur du kan utveckla en lärande kultur och organisation på din arbetsplats.

Du får tillgång till boken och webbutbildningen efter att sista avbokningsdag har passerat, cirka två veckor före programstart.

Lärare

Programmet har en huvudlärare – Per Thilander - med ansvar för innehåll. Därutöver kommer du att få ta del av gästföreläsningar från ledande experter inom områden som rör välfärdens digitalisering. Information om ytterligare gästföreläsare tillkommer.

 

Per Thilander.jpg

Kursledare Per Thilander

Per Thilander är universitetslektor vid sektionen Management och Organisation, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet. Per är forskare vid forskningscentret Center för global HRM (CGHRM), där han är vice ordförande för centrets styrgrupp. Per har sitt forskningsfokus inom HR-området och har skrivit flera böcker om HR. Han är också en uppskattad föreläsare och har genomfört fler olika uppdragsutbildningar inom HR. Per är också HR-lektor och senior rådgivare inom Västra Götalandsregionen.

Cynthia_Runefjard.jpg

Gästföreläsare Cynthia Runefjärd

Cynthia Runefjärd är kommundirektör i Tyresö kommun. Cynthia har en bakgrund inom utbildningssektorn och har arbetat inom flera olika kommunala verksamhetsområden såsom utbildning, kultur och fritid samt socialsektorn. Hon har lång erfarenhet av ledaruppdrag i Hultsfreds kommun, Göteborgs stad och Kungsbacka kommun. Cynthia kommer bidra med ett kommunledningsperspektiv på behovet av omställning och förändring med stöd av digitalisering men också på vilken roll som HR bör och kan ta i detta arbete.

Andreas Wallo.jpeg

Gästföreläsare Andreas Wallo

Andreas Wallo är biträdande professor vid avdelningen för pedagogik och sociologi, institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet. Andreas forskningsfokus är på kompetensutvecklingsfrågor och mer specifikt har han studerat hur chefer, ledare och HR-medarbetare skapar förutsättningar för lärande och utveckling i det dagliga arbetet.

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.