Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Lönelänken - ett verktyg för jämförelse och analys av löner

Med Lönelänken får du ett stöd i arbetet med den lokala lönebildningen. Här kan du bland annat jämföra och analysera lönestruktur, lönerelationer och lönespridning samt prognosticera behoven av resurser för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur i organisationen. 

Dator skrivbord gul bakgrund Lönelänken.png

Lönelänken är utvecklad i nära samverkan mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),  Adda och representanter för SKR:s medlemmar. Verktyget byggdes i samverkan och vidareutvecklas i samverkan. Som användare har du tillgång till ett användarforum i Teams där du kan dela erfarenheter med kollegor i kommuner och regioner och lära av varandra. 

Lönelänken är ett löneanalysverktyg som hjälper arbetsgivaren med underlag som kan användas i den lönepolitiska diskussionen. Du läser in din egen organisations löner, får tillgång till SKR:s nationella lönestatistik och ges möjlighet att bygga nätverk med andra kommuner och regioner. 

För vem?

Lönelänken erbjuds med tre olika nivåer, Avancerad användare, nivå 1 och nivå 2.  

Du som representerar arbetsgivaren i frågor som handlar om lönepolitik och helhetssyn i frågan om lönestruktur: lönerelationer och lönespridning har stor nytta av verktyget. Lönelänken hjälper dig att ha koll på helheten, analysera nuläget och problematisera kring hur ni som arbetsgivare vill att bilden ser ut om några år. I denna roll har du har troligtvis nytta av vår licens för avancerad användare. 

Du som i ditt arbete stöttar chefer kring lönesättning och löneöversyn kan ha stor nytta av att självständigt kunna ta del av innehållet. För denna grupp finns i Lönelänken Nivå 1 eller nivå 2, beroende om personen ska se avidentifierad data.  

Så använder du Lönelänken  

I Lönelänken visualiseras lönestatistiken på flera olika sätt. Det finns färdiga rapporter men du har också möjlighet att skapa egna skräddarsydda rapporter utifrån era behov. Lönelänken ger en bild av lönerelationer mellan grupper och kan beräkna och analysera behov av prioriteringar och löneökning.  

Lönelänken innehåller funktioner för att bland annat visa lönespridning, trender, önskat löneläge och jämförelser mellan olika yrkesgrupper, ålder, kön.  

Lönelänken ger dig stöd för att bland annat:  

Skapa egna nätverk - dela exempelvis månadsvis löner med andra organisationer 

Analysera - jämför löner mot egen data, SKRs nationella lönestatistik eller statistik som delats i ditt nätverk 

Visualisera - inför förankringen med organisationens beslutsfattare eller dialog med fackliga representanter. 

Uppnå önskad lönestruktur - få stöd i att beräkna behov och kostnader, både i kronor och procent, för att genomföra en förändring av lönebilden.  

Vill du veta mer?

Kontakta: Tommy Eriksson, Rådgivare på telefon 08-709 59 81.

Kontakt person bild
Tommy Eriksson
Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 59 81
070-527 59 81
SKR:s kontaktcenter ansvarar för support av Lönelänken

Alla ärenden som rör Lönelänken mejlas till: lonelanken@adda.se

Supporten är bemannad under samma tider som SKR:s kontaktcenter.

 

Du som redan har inloggning.

Logga in på Lönelänken 3.0

Relaterad information

Novemberstatistiken
SKR samlar in och redovisar årligen statistik över anställda i kommuner, landsting och regioner.
Läs mer på skr.se

Vägledning lönestruktur
För att skapa en välgrundad, önskad lönestruktur finns det ett antal utvärderingar och steg som genomförs. Läs mer på skr.se