Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Partnerprogram för leverantörer

Är du leverantör till kommuner och regioner, eller har du planer att bli? Skulle du vilja få djupare insikt, ökad kunskap, nya relationer och de verktyg som behövs för att bättre stödja kommuner och regioner i deras digitala omställning? Gå med i Addas partnerprogram för leverantörer!

Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och har skapat helt nya möjligheter för offentlig sektor. Tack vare ny teknik har dörrar öppnats till automatiserade processer, en mer korrekt medicinsk diagnostik och en mängd e-tjänster som ökar både effektivitet och tillgänglighet för invånarna. Äldreomsorgen är ett bra exempel på hur kommuner använder välfärdsteknik i allt större utsträckning och på så sätt förbättrar både tjänster, trygghet och livskvalitet för äldre. 

Men trots utvecklingen, med många goda exempel, finns det brister och utmaningar med digitaliseringen i välfärden. Allt från gamla IT-system till stora utmaningar att få olika system att fungera tillsammans och kommunicera med varandra. Utmaningar som kostar resurser i form av både personal och kostnader. 

För att kunna fortsätta leverera välfärd måste kommuner och regioner öka takten i att hitta nya arbetssätt och tillvarata digitaliseringens möjligheter. Genom att bli en del av vårt partnerprogram stärker du ditt företags möjligheter att vara en nyckelspelare i omställningen. 

Privat sektor är avgörande för framtidens välfärd 

För att lyckas möta utmaningarna och skapa en mer digitaliserad välfärd är samverkan mellan privat och offentlig sektor avgörande. Kommuner och regioner har sällan resurser eller kompetens för att utveckla de lösningar som behövs för att modernisera och effektivisera verksamheter. Det är här ni som leverantörer kommer in i bilden! Ni har både den expertis och kapacitet som krävs för att skapa och leverera lösningar. Tillsammans kan vi skapa en framtid där digitalisering bidrar till en ökad delaktighet, trygghet och kvalitet i människors liv. Vill du vara med på resan? 

En mötesplats för leverantörer och offentlig sektor 

Vi driver två viktiga initiativ i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Målet är att dessa två initiativ ska gå hand i hand och bidra till en gemensam riktning, men också erbjuda ett handfast stöd för att tillsammans utveckla en smartare välfärd i världsklass. 

Det här får du som medlem 

Som medlem i vårt partnerprogram blir hela ditt företag en del av detta nätverk. Alla medarbetare får möjlighet att delta i lärarledda seminarier, aktiviteter samt webbutbildningar: Grundläggande utbildning i digitaliseringDigital mognadNyttokalkylen. 

I början av 2024 släppte vi  webbutbildningen Utveckla välfärden som leverantör. Den här utbildningen är just framtagen till dig som har uppdrag – eller vill få uppdrag – inom offentlig sektor. Efter utbildningen ska du kunna förstå offentliga verksamheters uppdrag att skapa nytta både för invånare och för samhället; känna till hur styrelseskick, lagar och riktlinjer gör att offentlig sektor skiljer sig från näringslivet samt veta mer om hur kommuner och regioner styrs och kan utvecklas med stöd av leverantörer. 

   Vi kommer arrangera gemensamma träffar tillsammans med Kompetensforum där ni får möjlighet till dialog, kunskap och erfarenhetsutbyte med kommuner och regioner samt seminarier för er leverantörer på olika teman som berör offentlig sektors digitalisering och offentliga affärer. 

   Dessutom får ni: 

   • Nya insikter och fördjupad förståelse för kommuners och regioners utmaningar, behov, organisering och styrning. 
   • Digital yta där du får möjlighet att presentera ditt företag. 
   • Möjlighet att bidra till den fortsatta utvecklingen av digital mognad i offentlig sektor.

   Tillsammans med er leverantörer vill vi samskapa och utforma partnerprogrammet utifrån kommuners och regioners behov samt era behov, för att på så sätt få ut så mycket värde som möjligt för varje krona.

   Stärk din kompetens och ert erbjudande till offentlig sektor – bli medlem i Partnerprogram för leverantörer idag! 

   Diplomering

   För att ytterligare stärka ditt företags kompetens inom offentlig sektors digitalisering erbjuder vi en högskolepoänggivande utbildning till rabatterat pris för alla som är medlemmar i partnerprogrammet. Medarbetare som genomfört utbildningen erhåller, förutom högskolepoäng, även diplom utfärdat av Adda. Läs mer och anmäl dig till utbildningen här.

   Kontakt person bild
   Jenny Johansson
   Nationell utvecklingsledare
   Adda Kompetens
   08 709 55 63
   072 994 61 67

   Olof Lönnroth

   Olof Lönnroth

   Nationell utvecklingsledare

   Telefon: 070 971 08 73

   Skicka e-post

   Boka ett möte 

   Var med och bidra till välfärdens omställning i en digital tid!

   Vill du veta mer om Partnerprogram för leverantörer? Anmäl dig till någon av våra digitala informationsträffar.

   Om partnerprogrammet

   Professor Johan Magnusson berättar om Partnerprogrammet för digital mognad.

   1 minut
   Om partnerprogrammet

   Universitetslektor Tomas Lindroth berättar om Partnerprogram för digital mognad.

   30 sekunder