Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Att driva välfärdsutveckling genom digitalisering (7,5 hp)

Har du direkt eller indirekt ansvar för att utveckla en offentlig verksamhet med hjälp av digitalisering? Funderar du över hur digitaliseringen bäst kan hjälpa er att möta det ökade behovet av välfärd? I det här programmet får du med dig kunskap och konkreta verktyg för att kunna driva på din organisations digitalisering och påverka utvecklingen i det dagliga arbetet.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor och har direkt eller indirekt ansvar att driva utvecklingsarbete i en verksamhet med digitalisering som möjliggörare. Du kan till exempel arbeta som strateg, verksamhetsutvecklare, projektledare eller chef.
Pris
9 900 kr

Priset är exklusive moms.

Praktisk info
Blandat lärande
Grundkurs
5 träffar á 3 timmar + självstudier
Distans
09 sep - 04 nov
13:00 - 16:00
17 platser kvar
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Om programmet

För att vi ska klara de stora välfärdsutmaningarna behöver vi bli bättre på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Vi behöver ändra våra arbetssätt, bli mer resurseffektiva och samtidigt leverera välfärdstjänster som möter invånarnas behov.

För att en verksamhet ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter fullt ut krävs en förmåga att balansera effektivisering (att förbättra dagens arbetssätt) och innovation (att jobba på helt nya sätt). Det ställer i sin tur krav på styrningen och ledarskapet.

Genom att testa och utveckla nya lösningar, arbetssätt och verktyg kan digitaliseringen bidra till den välfärdsnytta som den har potential att göra.

Det här programmet ger dig kunskap och konkreta verktyg för att driva välfärdsutveckling genom digitalisering.

Ger högskolepoäng

Programmet kombinerar forskningsnära och praktiknära inslag för att du som deltagare ska få med dig kunskap och konkreta verktyg för att kunna påverka och driva digitalisering i din organisation. Efter programmet kan du tillgodose dig 7,5 högskolepoäng vid Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet, som är vår samarbetspartner i genomförandet.

Mål

Efter programmet ska du känna till:

  • Olika sätt att organisera sig för digitalisering.
  • Olika styrningsrelaterade utmaningar och hur du kan jobba med dem utifrån din roll och ditt mandat.
  • Exempel på framgångsrika strategier för att driva digitalisering.
  • Hur samverkan kring komplexa frågor kan bidra till att lösa våra stora utmaningar.

Förkunskaper

Programmet vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor och som har någon form av roll kopplad till att driva utveckling. Du behöver ha en grundläggande förståelse och erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och ha en viss kompetens inom ledning och organisation.

Tips! Kroka gärna arm med en kollega och gå utbildningen tillsammans, så kan ni kan stötta varandra och hjälpas åt att omsätta era kunskaper i praktiken på hemmaplan.

Datum

Hösten 2024: 9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober, 4 november. Träffarna hålls klockan 13.00-16.00.

Våren 2024 (fullsatt): 25 april, 8 maj, 23 maj, 4 juni, 19 juni. Träffarna hålls klockan 13.00-16.00.

Samarbete med SKR

I alla våra lärarledda utbildningar inom digitalisering och innovation samarbetar vi med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att säkerställa kvalitet och relevans för SKR:s medlemmar.

Upplägg och examination

Utbildningen bygger på blandat lärande - en kombination av digitala lärarledda träffar och individuella självstudier av dig som deltagare.

Under utbildningen får du tillgång till en digital plattform där kursmaterial delas och där det även finns möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Programmet har plats för max 60 deltagare.

Självstudier

Mellan träffarna förväntas du avsätta ungefär 2 timmar för självstudier.

Självstudierna mellan träffarna kan till exempel bestå av att titta på inspelade föreläsningar, läsa litteratur eller lyssna på en podd.

Videoföreläsningar görs tillgängliga under ett år och är även vara möjliga att sprida vidare inom organisationen.

Lärarledda digitala träffar
  • De fem lärarledda träffarna är tre timmar långa och hålls digitalt med några veckors mellanrum.
  • På de lärarledda träffarna fokuserar vi på processer, metoder och verktyg.
  • Kortare föreläsningar varvas med diskussioner där du får möjlighet att ställa frågor, lyfta utmaningar och dela erfarenheter med andra deltagare i liknande roller, vilket är en viktig del av programmets pedagogik.

 

Examination för högskolepoäng
  • Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng genom aktivt deltagande och examinationsuppgifter.
  • Examination sker löpande genom aktivt deltagande vid de fem tillfällena samt reflektioner och diskussioner på den digitala plattformen.
  • I slutet av programmet ska du sammanställa en skriftlig rapport med reflektion om programmets innehåll och tillämpning.

 

 

Lärare

Programmet har två huvudlärare – Johan Magnusson och Tomas Lindroth - med ansvar för innehåll och examination. Därutöver kommer du att få ta del av gästföreläsningar från ledande experter inom områden som rör välfärdsutveckling och digitalisering.

Johan_Magnusson_small.jpg
Johan Magnusson

Johan Magnusson är professor verksam vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet, och föreståndare för SCDI Göteborg. Förutom att han är upphovsman till modellen DiMiOS (Digital Mognad i Offentlig Sektor) är han också en uppskattad föreläsare, samt medförfattare till boken Offentlig sektors digitalisering.

Läs mer

TomasLindroth-new.jpg
Tomas Lindroth

Tomas Lindroth är lektor i Informatik vid Göteborgs universitet och en uppskattad föreläsare. Han leder Sveriges största forskargrupp inom Informatik med fokus på samhällets digitalisering och hans egen forskning fokuserar på offentlig sektors digitalisering. Tomas är även medgrundare till forskningskonsortiet Digital Förvaltning, samt medförfattare till boken Offentlig sektors digitalisering.

Läs mer

Har du frågor?

Tommy Eriksson och Rickard Ahlberg

Du når oss enklast på kompetens@adda.se eller genom att boka ett möte direkt med oss.

Är du leverantör?

Den här utbildningen vänder sig till offentlig anställda. För dig som är leverantör har vi istället ett partnerprogram som stärker dig och ditt företags möjligheter att vara en nyckelspelare i välfärdens omställning!

Partnerprogram för leverantörer

Liknande utbildningar:
Du kanske också vill kolla in: