Just nu har vi problem med vissa funktioner på webben. För många användare hjälper det att rensa webbdata. Det gör du genom att hålla in Ctrl+Shift+Delete och sedan klicka på "Rensa nu/Rensa data" beroende på webbläsare. Vi arbetar med att lösa problemet.

Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Data som strategisk resurs — från snack till verkstad

Tillgång till, och effektivt utbyte av data och information, är en grundförutsättning för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. I den här utbildningen fördjupar vi oss i hur offentliga verksamheter kan jobba med data som en strategisk resurs för att bli mer resurseffektiva och leverera mer värdeskapande tjänster till sina användare. Du får med dig verktyg och modeller för att implementera ett strategiskt förhållningssätt till datastyrning, samt stärker din förmåga att engagera och involvera andra i nödvändiga omställningsprocesser.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
Utbildningen vänder sig till dig som är anställd i offentlig sektor med ett direkt eller indirekt ansvar över verksamhetens digitalisering. Vi tror att du arbetar i positioner så som strateg, verksamhetsutvecklare, projektledare eller utvecklingschef.
Pris
16 225 kr

Priset är exklusive moms. I priset ingår boken Offentlig sektors digitalisering.

För vem?
Blandat lärande
Grundkurs
3 heldagar + självstudier
Distans
28-29 maj och 11 juni
1 av 30 platser kvar
22 nov - 5 dec
30 av 30 platser kvar
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Om utbildningen

Offentlig sektor är under ett starkt förändringstryck som drivs på av den demografiska utvecklingen, konjunktursvängningar och klimatförändringar. Tillgång till strukturerad data av hög kvalitet öppnar upp nya möjligheter att möta dessa utmaningar.

Att använda data som en strategisk resurs innebär bland annat att nyttja data för att fatta beslut, styra utvecklingen och förbättra verksamheter och tjänster. Det skapar också förutsättningar för att dra nytta av teknologier som artificiell intelligens och automatisering.

I den här utbildningen får du kunskap och förutsättningar för att leda arbetet med att dra nytta av data som en strategisk resurs.

Lär dig gå från snack till verkstad

För att verkligen kunna dra nytta av data som en strategisk resurs krävs ett helhetsgrepp där såväl stängd som öppna data hanteras på ett strukturerat sätt. Strategisk datastyrning omfattar såväl att se över roller, rutiner och organisatoriska strukturer, som tekniska frågor kring inköp och plattformsval. Först då kan en organisation dra nytta av data som en strategisk resurs för att uppnå sina mål.

Strategisk datastyrning kräver insikt och förståelse för data och information ur ett livscykelperspektiv. För att data ska vara en strategisk resurs behöver den vara trygg att använda, tillförlitlig och tillgänglig. Detta kräver att det finns en strategi kopplat till hanteringen av data, från insamling till gallring och arkivering.

Genom att arbeta medvetet och strategiskt med datastyrning kan en organisation till exempel:

 • Förbättra sin interna effektivitet.
 • Öka användarnyttan genom digitala tjänster.
 • Främja innovation genom att möjliggöra för olika aktörer att skapa värde med hjälp av organisationers data.
 • Öka kvalitet på beslutsunderlag genom ökad tillgång på kvalitetssäkrade data.
 • Öka spårbarhet i processer och beslut och tydlighet och transparens i vilka data som ligger till grund för dessa.

Lärare från akademin, SKR och RISE

Utbildningen hålls av Daniel Nylén, docent i informatik, Christina Thulin, expert planering och byggande, SKR, Jenny Carlstedt, digital strateg inom samhällsbyggnad, RISE.

Du får bland annat lära dig mer om:

 • Specifika utmaningar och möjligheter med att använda data som en strategisk resurs inom offentlig sektor.
 • De samhällsmässiga och sektorspecifika implikationerna av datadrivna processer och tjänster, baserat på exempel från olika verksamheter och aktuell forskning.
 • Hur organisationer kan skapa en gemensam organisatorisk förståelse för data ur ett livscykelperspektiv.
 • Frågor kring insamling, nyttjanderätt, och arkivering av data.
 • Hur man kan arbeta med att förbereda och förankra nya arbetssätt i den egna organisationen.
 • Ökad förståelse för pågående arbete med lagstiftning och regelverk som påverkar datatillgång och verktyg som AI

Du får också med dig konkreta modeller, metoder och verktyg för att utveckla och upprätthålla en aktiv styrning av data som en strategisk resurs inom din organisation, samt boken ”Offentlig sektors digitalisering”.

Mål

Efter utbildningen känner du till:

 • Vad strategisk datastyrning innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt.
 • Vilka specifika utmaningar strategisk datastyrning för med sig.
 • Vilka förutsättningar som krävs för att utveckla en aktiv styrning runt data som strategisk resurs.
 • Konkreta modeller, metoder och hjälpmedel för hur du i din roll utvecklar och bibehåller strategisk datastyrning.
 • Förståelse för data ur ett livscykelperspektiv – vad behöver vara på plats för att säkerställa att data blir en strategisk resurs och tillgång
 • Vilka förutsättningar som behövs för att säkerställa att data är trygg, tillförlitlig och tillgänglig.

Förkunskaper

Programmet vänder sig till dig som har någon form av roll kopplad till att driva utveckling. Du behöver ha en grundläggande förståelse och erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och ha en viss kompetens inom ledning och organisation.

Upplägg

 • Utbildningen hålls digitalt under tre heldagar och är lärarledd.
 • Föreläsningar varvas med diskussioner i helgrupp och mindre grupper, där du får möjlighet att ställa frågor, lyfta utmaningar och dela erfarenheter med andra
 • Inför och mellan träffarna förväntas du lägga ungefär 1-2 timmar på självstudier och hemuppgifter.
 • Utbildningen har plats för max 30 deltagare.

Datum och tider

Hösten 2024: 22 november, 28 november och 5 december. Träffarna hålls digitalt kl. 09.00 till 16:00

Våren 2024: 28 maj, 29 maj och 11 juni. Träffarna hålls digitalt kl. 09.00 till 16:00

 

Lärare

christina thulin 2.jpg
Christina Thulin

Christina Thulin arbetar som expert inom planering och byggande på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Hon har lång erfarenhet av kommunal planering och de utmaningar som kommunerna står inför i arbetet med att skapa hållbara städer och samhällen. Christina arbetar med att stötta kommunernas omställning till datadrivna arbetssätt inom samhällsbyggnadsområdet där SKR. Hon sitter också med i Lantmäteriets samverkansgrupp för nationella uppdrag kring digital samhällbyggnadsprocess.

daniel-nylen-200x223.jpg
Daniel Nylén

Daniel Nylén är docent i informatik och verksam vid forskningskonsortiet Swedish Center for Digital Innovation. Daniels forskning fokuserar på digital transformation och dess utmaningar och möjligheter inom organisationer. Han har lett ett antal större praktiknära forskningsprojekt om digital transformation.

Förutom projekt i offentlig sektor har han också studerat digital transformation inom mediebranschen, byggbranschen och svenskt skogsbruk. Genom sin praktiknära forskning har han en gedigen erfarenhet och förståelse för såväl branschspecifika som generella utmaningar förknippade med data som strategisk resurs och digitalisering.

JennyCarlstedt_liten.jpg
Jenny Carlstedt

Jenny Carlstedt arbetar som digital strateg inom samhällsbyggnad på RISE. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med digitalisering i samhällsbyggnadssektorn, ofta kopplat till hållbarhet och Agenda 2030. Hon har arbetat såväl på strategisk nivå med innovations- och förändringsledning som i konkreta digitaliseringsprojekt.

Genom erfarenheter från flera olika branscher, såsom skola, energi, VA- och byggsektorn, har hon gedigen kunskap om de krav som ställs på såväl organisation som processer, t.ex. vid införandet av datadrivna arbetssätt. Inom ramen för olika regeringsuppdrag har Jenny tillsammans med SKR tagit fram vägledningar och guider för den pågående digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.