Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Grön omställning genom digitalisering – twin transition

Begreppet “twin transition” handlar om hur de digitala och gröna omställningarna kan förstärka varandra och skapa framdrift, något som de senaste åren uppmärksammats av EU-kommissionen. Den här utbildningen är designad för att utrusta dig med kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt navigera och leda i den gröna och digitala omställningen.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
Utbildningen riktar sig till verksamhetsutvecklare, strateger och ledare inom digitalisering eller hållbarhet, samt inom områden såsom samhällsbyggnad, juridik och ekonomi. Du vill lära dig mer om hur digitalisering och grön omställning kan samspela, samt få verktyg för att med digitalisering åstadkomma nytta i den gröna omställningen.
Pris
9 900 kr /person eller enligt nedan.

Få rabatt när ni bokar flera från samma organisation:

  • 8 500 kr per person, om ni är 2–5 personer.
  • 7 000 kr per person, om ni är 6 eller fler personer.

Priserna är exklusive moms.

Praktisk info
Blandat lärande
Grundkurs
4 träffar á 3 timmar + självstudier
Distans
10 okt - 22 nov
13:00 - 16:00
60 platser kvar
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Om utbildningen

Begreppet “twin transition” har de senaste åren givits stort fokus av EU-kommissionen och beskriver hur de digitala och gröna omställningarna förstärker varandra och kan ge varandra framdrift. Det blir allt tydligare att digitalisering är ett avgörande medel för att nå klimatmålen.

Denna utbildning är designad för att utrusta dig med kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt navigera och leda inom grön och digital omställning. Den kombinerar forskningsbaserade insikter med praktiska tillämpningar.

Vi kommer att gå igenom:

  • hur du och din organisation kan nyttja digitalisering för en positiv nettoeffekt på organisationens klimatpåverkan.
  • hur hållbarhets- och digitaliseringsfunktioner i en organisation bör samverka och ge varandra synergieffekter.
  • vilka förutsättningar som krävs i organisationen, vilken roll policyutveckling, regleringar och politiken kan spela, samt hur omställningen kan finansieras.
  • hur din organisation kan mäta digitaliseringens påverkan på hållbarhetsarbetet och hur hållbarhetsmål kan integreras i digitaliseringsarbetet.

Mål

Efter utbildningen ska du ha goda kunskaper om begreppet “twin transition” och hur du och din organisation kan arbeta med hållbarhet inom ramen för er digitalisering, samt bidra till organisationens hållbarhetsarbete i stort. Efter utbildningen ska du även förstå hur digital mognad utgör förutsättningar för att få ut tänkt klimatnytta ur investeringar.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs, men du behöver vara anställd inom den offentliga sektorn.

Gå flera - betala mindre

Vi ser gärna att medarbetare inom digitalisering och hållbarhet från samma organisation deltar i utbildningen samtidigt, för att etablera så goda förutsättningar som möjligt för deltagarna att driva vidare frågan om twin transition i sina organisationer. Därför erbjuder vi ett nedsatt pris när ni är flera från samma organisation som går utbildningen tillsammans.

Datum

De fyra lärarledda träffarna äger rum på följande datum: 10 oktober, 24 oktober, 7 november och 22 november 2024. 

Samarbete med SKR

I alla våra lärarledda utbildningar inom digitalisering och innovation samarbetar vi med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att säkerställa kvalitet och relevans för SKR:s medlemmar.

Upplägg

Utbildningen bygger på blandat lärande - en kombination av fyra lärarledda träffar och individuella självstudier.

Under utbildningen får du tillgång till en digital plattform där kursmaterial delas och där det även finns möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Programmet har plats för max 60 deltagare

Självstudier

Mellan träffarna förväntas du avsätta ungefär 2 timmar för självstudier.

Du kommer att få ta del av videoföreläsningar och inläsningsmaterial som du ska studera på egen hand.

Du kommer även att få arbetsintegrerade uppgifter att lösa tillsammans med andra deltagare i tvärfunktionella grupper. Det ger dig möjligheten att omsätta nyvunna kunskaper och verktyg i praktiken.

Lärarledda träffar

De fyra lärarledda träffarna är tre timmar långa och hålls digitalt med några veckors mellanrum. Föreläsningar varvas med diskussioner där du får möjlighet att ställa frågor, lyfta utmaningar och dela erfarenheter med andra deltagare, vilket är en viktig del av utbildningens pedagogik.

Träffarna kommer att beröra teori och praktik inom digitalisering, klimatomställning och twin transition, viktiga framgångsfaktorer för twin transition med fokus på organisation, finansiering och juridik, samt praktiska exempel på nettonoll-lösningar.

 

Lärare

Utbildningen har två huvudlärare – Johan Magnusson och Charlotta Kronblad - med ansvar för innehåll. Därutöver kommer du att få ta del av gästföreläsningar från ledande experter inom områden som rör twin transition.

Johan_Magnusson_small.jpg

Johan Magnusson är professor verksam vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet, och föreståndare för SCDI Göteborg. Förutom att han är upphovsman till modellen DiMiOS (Digital Mognad i Offentlig Sektor) är han också en uppskattad föreläsare, samt medförfattare till boken Offentlig sektors digitalisering. Johan leder även Urban Twin Transition Center (UTTC), Sveriges för närvarande största satsning på twin transition.

Läs mer

CharlottaKronblad-small.jpg

Charlotta Kronblad är doktor i digital transformation från Chalmers Tekniska Högskola, och är idag postdoktor vid Institutionen för Tillämpad IT, Göteborgs universitet. Hon har tio års erfarenhet från eget arbete som jurist (i domstol, på advokatbyrå samt som bolagsjurist) och i sin forskning fokuserar hon på möjliggörande juridik, ledarskap och AI samt vilka nya krav på juridiken, och juridiska institutioner, som dagens snabba digitalisering av samhället medför. Charlotta är även aktiv inom Urban Twin Transition Center (UTTC), Sveriges för närvarande största satsning på twin transition.

Läs mer

Bokningsvillkor