Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Juridik hos Adda

Addas jurister arbetar för att ta tillvara möjligheterna i upphandlingsregelverket, förebygga juridiska risker, lösa tolkningsfrågor och påverka rättsutvecklingen i en för inköparsverige positiv riktning.

Juridik_786x370.jpg

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi kan juridiken i upphandlingen. Vårt arbete bidrar också till Addas vision som är att bli offentlig sektors mest värdeskapande samarbetspartner.

Gemensam juridisk plattform

I koncernen har vi ett juridiskt råd som består av tiotalet jurister. Vi bevakar rättsutvecklingen, diskuterar och fastställer koncerngemensamma tolkningar samt informerar och utbildar våra kollegor om sådant som är viktigt att känna till i inköpsarbetet. Vi har regelbundet internutbildningar i verksamhetsnära juridik där såväl externa som interna experter medverkar. Fokusområden under 2020 är Möjligheternas LOU, Digitalisering och Minimera negativa konsekvenser av domstolspraxis.

Juridiken är en del av inköpscentralens upphandlings- och uppföljningsprocesser

Juridiken en del av Adda Inköpscentrals upphandlings- och uppföljningsprocesser

Juristerna hos oss arbetar nära Adda Inköpscentral under hela processen med upphandling, förvaltning och uppföljning av ramavtalen och de dynamiska inköpssystemen. Juristerna på Addas juridiska avdelning specialiserar sig inom ett antal av inköpscentralens kategorier. Deras uppgifter är att vid starten av varje upphandling ge råd om vilka möjligheter som upphandlingsregelverket erbjuder och därefter vara ett bollplank för frågor som upphandlarna har när de genomför upphandlingen. Juristerna skriver ramavtalsutkasten och granskar förfrågningsunderlagen från ett juridiskt perspektiv samt ansvarar för eventuella överprövningar.

Under avtalsperioden bistår juristerna med stöd i samband med avtalstolkning, uppföljning och vid de tvister som emellanåt förekommer. Det juridiska perspektivet finns också representerat i inköpscentralens beslutsforum som fattar alla avgörande beslut under upphandling och avtalsförvaltning. Läs mer om Adda Inköpscentral.

Adda AffärsConcept erbjuder upphandlingsrättsliga tjänster och utbildning

Adda AffärsConcept, erbjuder kvalificerade upphandlingsrättsliga tjänster (läs mer) och grundläggande utbildning om LOU och LUF (läs mer). Läs mer om Adda AffärsConcept.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar
Kontakt
Kontakt person bild
Chefsjurist, Ledning, Koncernstab
08 709 59 56
072 528 41 36