Den strategiska försörjningsprocessen – Addas stöd till offentlig sektor

Addas uppdrag är att hjälpa offentlig sektor med strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens så att vi står bättre rustade att leverera framtidens välfärd. För att lyckas med det har vi tagit fram en strategisk försörjningsprocess, den kan du läsa mer om på den här sidan.

Vårt uppdrag: att hjälpa dig med hållbar försörjning av varor, tjänster och kompetens

Vår ägare SKR är tydliga med vilket uppdrag vi har på Adda: Vi ska hjälpa offentlig sektor med strategisk försörjning av varor, tjänster och kompetens så att vi står bättre rustade att leverera framtidens välfärd. Genom smarta tjänster och produkter, relevanta avtal och kvalificerad rådgivning vill vi frigöra resurser och säkerställa att försörjningen av resurser och kompetens in i välfärden blir både robust och hållbar.

Vår ambition: att sätta strategisk försörjning på agendan hos beslutsfattare och vara ett stöd på vägen.

Det senaste årets pandemi har lärt oss att vi behöver ha ordentlig koll på våra försörjningsflöden i offentlig sektor, och säkerställa att dessa fungerar oavsett situation. Detta är något vi på Adda har talat om länge. Det handlar inte bara om läkemedel eller skyddsutrustning – det är precis lika viktigt att vi har rätt kompetens och förmågor på plats för att driva verksamheten och att it-systemen fungerar som de ska.

För att synliggöra vilka försörjningsutmaningar som finns i en verksamhet och underlätta ett medvetet och långsiktigt beslutsfattande i försörjningen har vi utvecklat en process som stöd.

Vi kallar den för den strategiska försörjningsprocessen. Nedan ser du en förenklad bild av hur den ser ut.

Addas strategiska försörjningsprocess

Försörjningsprocessen hjälper också oss på Adda att fokusera på rätt saker. Alla våra tjänster ska på ett eller annat sätt vara till hjälp i denna process. Det kan vara Inköpscentralens ramavtal på förskolebyggnader som snabbar på kommunens inköpsprocess och dessutom levererar effektiva och hållbara lösningar. Det kan också vara någon av Adda AffärsConcepts affärsrådgivare som stöttar en ledningsgrupp i att ta fram en inköpsstrategi för bemanningstjänster för att avtalen både ska möta de faktiska behoven och nyttja kundens köpkraft på rätt sätt. Eller så kan det handla om att erbjuda smarta lösningar som stöd i kundens kompetensförsörjning, t.ex. genom tjänsten Mina Förmåner som stärker våra kunders arbetsgivarvarumärke.

Allt vi gör på Adda kretsar kring den strategiska försörjningsprocessen. Alla vi som jobbar här gör nytta och skapar värde i denna process, direkt eller indirekt. Vi lär av varandra och av alla våra kunder varje dag och utvecklar våra tjänster i takt med att vi hittar nya behov och problem att lösa.

Vår värdegrund hjälper oss i vardagens beslut

Schyssta – Nyfikna – Vassa – Relevanta. Addas värdegrund är viktig i styrningen av vår verksamhet. Vi vill att den ska underlätta för alla, chefer som medarbetare, att möta utmaningar och fatta beslut på kort och lång sikt. Genom en värdegrundstyrd verksamhet vill vi skapa utrymme och handlingsfrihet, kollegialt engagemang och möjlighet att snabbt anpassa oss till nya förutsättningar.

Vi hoppas också att det ska märkas i mötet med kunder, samarbetspartners, leverantörer och framtida kollegor – så att vi uppfattas som några det är enkelt och roligt att ha att göra med och att det vi levererar har hög kvalitet och lever upp till behov och förväntningar.

Vår värdegrund förpliktigar, det är inget som kommer gratis. Vi har mycket på vår lista som vi vill förbättra som företag och vi arbetar ständigt med att utveckla vår verksamhet, effektivisera våra processer och vässa våra förmågor. Vi hoppas att det märks.

Gemensamma erbjudanden

Just nu har du möjlighet att ta del av två erbjudanden kopplade till försörjningsprocessen som tagits fram gemensamt av affärsområdena i Adda-koncernen.

Workshop i riskutvärdering av försörjningskedjor

Har du koll på sårbarheter i din verksamhets försörjningskedjor? Om inte erbjuder Adda en halvdags workshop där vi tillsammans utarbetar strategier för att minska risker i försörjningen och förbättra beredskapen. 

Läs mer och anmäl dig till workshopen

Analys och workshop för effektivisering av er avtalsportfölj

Hur väl hjälper er försörjningsstrategi er att uppnå verksamhetsmålen? Adda AffärsConcept erbjuder Adda Inköpscentrals kunder en analys och verksamhetsanpassad workshop för att ta reda på hur ni kan effektivisera er avtalsportfölj så att den bidrar till verksamhetsmålen.

Läs mer och boka här