Innovation och användarinvolvering

Utbildningar, seminarier och nätverk för att stärka innovationsförmågan i välfärden, med användaren i centrum.