Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Planera och genomföra tjänstedesignprojekt

På den här utbildningen får du kunskap och praktiska verktyg för att planera och genomföra utvecklingsprojekt med tjänstedesign som arbetssätt. Vi kombinerar lärarledda digitala träffar med självständigt arbete, reflektion och praktiska övningar under en tvåveckorsperiod.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
Utbildningen riktar sig till dig som ska planera och genomföra utvecklingsprojekt, långa som korta, där ni ska arbeta användardrivet med tjänstedesignmetodik. Vi tror att du är projektledare, verksamhetsutvecklare, metodstödjare eller liknande.
Pris
9900 kr

Priset är exklusive moms. 

Webbutbildningen ”Tjänstedesign – introduktionsutbildning” ingår i 365 dagar. 

Praktisk info
Blandat lärande
Påbyggnadskurs
Cirka 20 timmar under 2 veckor.
Distans
23 okt - 07 nov
13:00 - 16:00
17 platser kvar
Kommande
Vill du få information om kommande utbildningar?

Om utbildningen

På den här utbildningen går vi igenom hur du kan skapa en användbar, överskådlig projektplanering som tar vara på de utforskande principer som kännetecknar tjänstedesign som arbetssätt.

Teori varvas med praktiska övningar, reflektion i grupp samt eget arbete och självstudier. Efter utbildningen  kommer du att ha ett utkast på en projektplanering för det projekt du har valt att ”testa” under utbildningen.

Vi går igenom:

 • När det passar att använda sig av tjänstedesign i utvecklingsarbeten och hur en bra utmaningsformulering ser ut.
 • Vilka aktiviteter som behöver göras när, samt hur du planerar in flexibilitet i projektet.
 • Teamsammansättning och hur du jobbar aktivt med teamet under projektets gång.
 • Vilka som behöver involveras och på vilket sätt - användare, medarbetare, styrgrupp med flera.
 • Framgångsfaktorer i planering och genomförande för att idéer ska bli verklighet och spridas.

Webbutbildning om tjänstedesign ingår

Som deltagare på utbildningen får du även tillgång till vår webbutbildning ”Tjänstedesign – introduktionsutbildning” i 365 dagar. Webbutbildningen bygger på Innovationsguidens sex steg och följer ett fiktivt projekt från Ringa in-steget till Förverkliga.

Du som är nybörjare kan ta del av introduktionen inför Planera-utbildningen, för att bekanta dig med tjänstedesignens grundprinciper.

Du som är mer erfaren kan med fördel gå introduktionen för att repetera och få nya perspektiv på processen, och hur du kan prata om tjänstedesign med dina projektdeltagare.

Kursmål  

Målet är att du efter avslutad kurs ska ha grundläggande kunskap och verktyg för att själv kunna planera och driva ett tjänstedesignprojekt, från ax till limpa.

Upplägg

Utbildningen innehåller både lärarledda träffar med aktiv medverkan och självstudier däremellan. Du behöver avsätta cirka 20 timmar totalt under en tvåveckorsperiod (motsvarande 25 % studietakt).

Med stöd av kursledare och utbildningsmaterial kommer du steg för steg ta fram din egen projektplanering som du sedan får dela med dig av och få feedback på av andra kursdeltagare.   

Lärarledda träffar

Vi startar upp och avslutar utbildningen med två lärarledda digitala träffar. Träffarna är tre timmar långa vardera och hålls med cirka två veckors mellanrum. Kortare teoripass varvas med diskussioner och reflektioner i större och mindre grupper.

Självstudier

Mellan de lärarledda träffarna krävs det att du avsätter en hel del tid, cirka 12-14 h, till att ta del av självstudiematerial, svara på reflekterande frågor samt planera det projekt som du valt att jobba med på utbildningen.

Ta chansen att jobba med ett verkligt projekt

Vi rekommenderar att du har med dig ett riktigt projekt som du kan arbeta med under utbildningen, så du direkt kan testa och omsätta din kunskap i praktiken. Det kan vara ett mindre eller större projekt, huvudsaken är att du fått mandat att genomföra det med tjänstedesignmetodik. 


Om du inte har möjlighet att arbeta med ett verkligt projekt får du istället använda dig av ett av våra fiktiva projekt och ”testa” ditt upplägg på.

Förkunskaper

Under utbildningen kommer vi att kunna anpassa upplägg och diskussioner utifrån deltagarnas olika förkunskaper och erfarenheter, men vi tror att du som går utbildningen har viss kunskap om tjänstedesign eller liknande användarcentrerade designprocesser. Till exempel från att ha testat arbetssättet i ett eget projekt, gått en utbildning i tjänstedesign eller motsvarande. 

Om du är nybörjare på tjänstedesign när du anmäler dig så kan du läsa in dig på arbetssättet genom vår heldigitala Tjänstedesign - introduktionsutbildning, som ingår i utbildningspaketet.

Rekommendation – teama ihop dig med en kollega

Om du har möjlighet rekommenderar vi att du går utbildningen ihop med en kollega med liknande uppdrag som du. Då kan ni stötta och lära av varandra under utbildningen och i ert fortsatta arbete på hemmaplan! Vi vet av tidigare erfarenhet att det brukar ge bäst effekt.

Kursledare

Jenny Johansson.jpg
Jenny Johansson

Under mina drygt 25 år som konsult inom tjänstedesignområdet har jag haft fokus på behovsanalys, effekt- och nyttostyrning, och affärs- och verksamhetsutveckling. Något av det bästa jag vet är att stötta individer och team i utforskning och lösning av problem som är viktiga på riktigt.

Ett designmässigt arbetssätt är på samma gång lekfullt, strukturerat och effektivt, vilket enligt mig gör det till det mest människoanpassade sättet att ta sig an utmaningar på.

Läs mer om Jenny

Richard Berge Sundwall.jpg
Richard Berge Sundwall

Jag har jobbat med tjänstedesign i en kommun de senaste åtta åren, med allt från trafik-, trygghets- och digitaliseringsfrågor. För mig är lärandet det roligaste med tjänstedesign och det är otroligt givande att stötta andra och hjälpa dem att upptäcka styrkan i arbetssättet, och hur lustfyllt det är.

De aha-upplevelser man kan få av att möta användare, att förstå behoven och sen se mönster - det är så kul!

Läs mer om Richard

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.

Har du frågor?

Tommy Eriksson och Rickard Ahlberg

Du når oss enklast på kompetens@adda.se eller genom att boka ett möte direkt med oss.

Har du frågor om din anmälan? Vänligen kontakta kursadmin@adda.se

När kan man använda tjänstedesign?

Tjänstedesign används brett inom den offentliga sektorn inom till exempel:

 • socialtjänsten
 • HR-området
 • kultur och fritid
 • hälso- och sjukvård
 • äldreomsorgen
 • skolan
 • samhällsbyggnad

Ta del av några konkreta exempel

Du kanske också vill kolla in: