Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Tjänstedesign – introduktionsutbildning

Hur kan tjänstedesign, också kallad användardriven innovation, hjälpa oss att leverera värdeskapande och resurseffektiva välfärds- och samhällstjänster? Det får du lära dig i den här utbildningen. Den vänder sig till dig som vill få en övergripande förståelse för tjänstedesign i teorin, till exempel inför att du ska beställa eller delta i ett tjänstedesignprojekt.

Bakrundsbild för sidhuvud
För vem?
För dig som behöver förstå vad tjänstedesign handlar om, till exempel beställare, styrgrupp eller deltagare i ett tjänstedesignprojekt som någon annan leder.
Pris
4000 kr (SKR-medlem) 4800 kr (övriga)

Priserna är exklusive moms. 

Utbildningen kan även köpas till lägre pris genom en organisationlicens eller med volymrabatt, se nedan.

Praktisk info
Webbutbildning
Grundkurs
Cirka 5-7 timmar. Studera i egen takt.
Distans
Boka för en deltagare
Webbaserat
Enstaka licens
Gå flera till lägre pris
Organisationslicens eller volymrabatt

Varför tjänstedesign i offentlig sektor?

Tjänstedesign är en användarcentrerad metodik, där du utgår ifrån behov hos de som berörs och involverar dem i utvecklingen av verksamheten. Du följer en tydlig process och använder beprövade metoder för att arbeta utforskande, samskapande och iterativt, tillsammans med utförare och användare.

Genom att lära känna era användare och få insikter om deras upplevelser och behov kan du fokusera på att lösa ”rätt” problem och hitta lösningar som skapar verklig användarnytta. Du kan också få upp ögonen för saker som inte efterfrågas, som ni kan sluta göra. Eftersom tjänstedesign är en iterativ process, där du hela tiden involverar och testar med användare och utförare, skapar du även goda förutsättningar för att idéerna ska bli verklighet och spridas.

Tjänstedesign hjälper dig att:

 • ta dig an komplexa frågor utan enkla svar
 • gå från antaganden till insikter
 • hitta lösningar som skapar verklig användarnytta
 • göra rätt saker, snarare än att göra saker rätt
 • nyttja resurser smartare.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en övergripande förståelse för tjänstedesign och varför det är viktigt att utveckla utifrån användarnas behov. Liksom i alla våra tjänstedesignutbildningar utgår vi ifrån Innovationsguiden – Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) modell och stöd för tjänstedesign i offentlig sektor. 

För vem

Utbildningen vänder sig främst till dig som är inte har så mycket kunskaper om tjänstedesign och Innovationsguiden sen tidigare, till exempel:

 • chefer eller ledare som vill kunna stötta medarbetare som ska arbeta med tjänstedesign.
 • medarbetare som ska ingå i ett tjänstedesignprojekt och vill förbereda sig.
 • projektledare, strateger eller utvecklingsledare som vill få en teoretisk grund för att börja arbeta praktiskt med tjänstedesign.

Upplägg

Utbildningen är heldigital och består av sju moduler. Du får lära dig övergripande om tjänstedesign och hur du arbetar enligt Innovationsguidens sex steg - en pedagogisk modell för att ta sig an en tjänstedesignprocess, samtidigt som du får följa ett fiktivt case genom alla stegen.  På vägen får du prova på olika mallar, reflektera, ta del av olika exempel från verkliga projekt och inte minst, på ett lättfattligt sätt, läsa om de olika stegens delar och innehåll. Text och bild varvas med filmer och reflektionsövningar.

 • Utbildningen tar cirka 5-7 timmar att genomföra. Beräknad tidsåtgång är individuell och beror på hur mycket tid du lägger på övningarna. Vi rekommenderar att du delar upp utbildningen och går en modul i taget.
 • Utbildningen är upplagd för att utföras enskilt, men det är en bra idé att göra den samtidigt med en eller flera kollegor så att ni kan diskutera och testa metoder tillsammans.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska du

 • känna till hur tjänstedesignens metoder och verktyg ser ut och fungerar
 • förstå vad de olika stegen i Innovationsguiden innebär
 • känna till vad som är tjänstedesignens förhållningssätt till utveckling
 • förstå vad det innebär att skapa och testa en prototyp
 • förstå fördelarna med att utveckla tjänster utifrån användarnas verkliga behov.

Bokningsvillkor

Läs mer om våra bokningsvillkor.

I vårt nätverk får du kompetensutveckling, omvärldsbevakning och nätverka med andra kring användardriven innovation och tjänstedesign.

Det här är tjänstedesign
Längd: 4:06
Om tjänstedesign och digital mognad

För att öka din organisations digitala mognad är användarcentrering en av 26 principer offentliga organisationer behöver utveckla. Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för.

 

Kontakt person bild
Rickard Ahlberg
Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 55 15
070-686 79 15

Testa delar av innehållet i utbildningen helt gratis, för att få en känsla för innehåll och upplägg.

När kan man använda tjänstedesign?

Tjänstedesign används brett inom den offentliga sektorn inom till exempel:

 • socialtjänsten
 • HR-området
 • kultur och fritid
 • hälso- och sjukvård
 • äldreomsorgen
 • skolan
 • samhällsbyggnad

Ta del av några konkreta exempel

Se och jämför våra olika utbildningar för dig som är ny på tjänstedesign. 

Adda Lärplattform

Har du redan köpt webbutbildningen? Logga in via Addas Lärplattform, dit du fått ett separat inlogg. 

Du kanske också vill kolla in: